1.

ابتکار جاده ابریشم و امنیت انرژی چین در غرب آسیا

صفحه 1-25
قاسم ترابی؛ علی کاوه

2.

عوامل مؤثر بر تصمیم‌سازی روسیه نسبت به اسرائیل

صفحه 27-51
علی اکبر جعفری؛ جواد شفقت نیا آباد

3.

راهبرد و الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان در برهم‌کنش جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل

صفحه 53-75
محمد رجبی

4.

سیاست علم و فناوری و ایجاد دانشگاه‌های کارآفرین در روسیه، تحلیلی مبتنی بر الگوی مارپیچ سه‌جانبه

صفحه 77-100
احمد رشیدی

5.

مدل منطقه‌گرایی سازمان همکاری شانگهای

صفحه 101-126
آرش رئیسی نژاد؛ نسیم برنجی

6.

واکاوی تطبیقی جایگاه چین در رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی احمدی نژاد و روحانی

صفحه 127-155
بهاره سازمند؛ مریم گودرزی

7.

تحول سازوکارهای تنظیم‌کننده روابط اتحادیه اروپا با کشورهای قفقاز جنوبی

صفحه 157-181
علی صباغیان

8.

تحلیلی بر جایگاه نمادهای هویت ملی در کتاب‌های درسی ایران و افغانستان، مطالعۀ مقایسه‌ای

صفحه 183-203
علی علی حسینی؛ زهره همتی

9.

چین، هند و نظم منطقه‌ای در آسیای مرکزی: آزمونی برای مدیریت قدرت‌های بزرگ؟

صفحه 205-228
سید احمد فاطمی نژاد؛ روح اله اسلامی شعبجره

10.

مطالعۀ تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدهای طرح‌های اقتصادی چین و روسیه در آسیای ‌مرکزی برای ایران

صفحه 229-255
محمد فرهادی

11.

روند قدرتمندی جهانی چین و سیاست موازنه ای روسیه

صفحه 257-279
جهانگیر کرمی؛ مریم کریم خانی

12.

جایگاه قفقاز جنوبی در منطقه گرایی سیاست خارجی ایران

صفحه 305-281
ولی گل محمدی؛ حمیدرضا عزیزی

13.

تأثیر بنیان‌های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری ‌اسلامی ‌‌ایران نسبت به ترکیه در اوراسیا

صفحه 307-330
افشین متقی دستنایی؛ آرش سلطانی

14.

عوامل اقتصادی موثر بر جهت‌گیری سیاست خارجی فنلاند در برابر فدراسیون روسیه

صفحه 331-359
رکسانا نیکنامی

15.

طرح نورد استریم 2 و منافع آلمان، روسیه، اتحادیۀ اروپا و آمریکا

صفحه 361-386
سعید وثوقی؛ علی موسائی

16.

تأثیر مؤلفه‌های فرهنگ راهبردی بر روابط دوجانبه و منطقه‌ای ایران و روسیه

صفحه 387-410
اکبر ولی زاده؛ سمیه کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب