1.

ارزیابی اروگرافی مؤثر بر بارش در نواحی شمال ایران

صفحه 379-390
مرتضی قیصوری؛ شهرام خلیقی؛ علی سلاجقه؛ بهرام چوبین

2.

بررسی تأثیر حفاظتی EGCG بر صدمات کروموزومی ناشی از تیمار با نیکل بر ردة سلولی HFF انسانی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول‌های دو هسته‌ای

صفحه 391-398
نیکناز شهرکی؛ فرهنگ حداد

3.

ارزیابی کارایی روش‌های شبکة عصبی مصنوعی و رگرسیون چند‌متغیره در بررسی افت سطح آبخوان‌های کشور (مطالعة آبخوان دشت اراک)

صفحه 399-412
سعادت حنیفیان؛ محمد رضا خالقی؛ محسن نجارچی؛ رضا جعفرنیا؛ جواد وروانی

4.

ارزیابی تنوع گیاهان علفی تیپ‌های مختلف بلوط و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعة آرمرده بانه)

صفحه 413-428
سامان ملکی؛ بابک پیله ور؛ محمدعلی محمودی

5.

عوامل مؤثر بر شدت تعارض بین خرس قهوه‌ای و جوامع محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائة مهمترین راهکارهای کاهش تعارض

صفحه 429-446
کمال الدین شهبازی نسب؛ محمدرضا اشرف زاده؛ علیرضا محمدی

6.

ارزیابی ریسک اکولوژیک و سلامت عناصر سمی در خاک‌های سطحی اطراف مناطق صنعتی اردکان

صفحه 447-461
ابوالفضل عارفی اردکانی؛ غلامرضا سیاحتی اردکانی؛ نرجس اکاتی؛ محمدحسین صیادی

7.

بررسی مزایای محیط‌ زیستی استفاده از برق ساحلی در بندر شهید باهنر

صفحه 463-478
محسن دهقانی قناتغستانی؛ سقراط جهانداری

8.

بررسی ارتباط مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تخریب محیط‌زیست و توسعة مالی در فرآیند گرمایش جهانی

صفحه 479-492
سمانه عابدی؛ افسانه نعیمی فر؛ محسن عبدی

9.

تأثیر قابلیت‌های کارآفرینی بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار: نقش تعدیل‌گر جهت‌گیری بازاریابی اجتماعی (مطالعة گروه صنعتی ایران خودرو)

صفحه 493-509
علی علایی؛ باقر عسگر نژاد نوری؛ علیرضا حمیدزاده اربابی

10.

بررسی پیامدهای محیط‌ زیستی تولید سیمان با استفاده از ارزیابی چرخة حیات

صفحه 511-525
نجمه سرگلزایی؛ فاطمه عین الهی پیر؛ علی کاظمی؛ نرجس اکاتی

11.

واکاوی تأثیر همدلی و بدبینی بر قصد خرید سبز با نقش میانجی باورهای اخلاقی مصرف‌کننده: با در نظرگرفتن ملاحظات محیط‌زیستی

صفحه 527-538
ابراهیم اصغرپور؛ رامین بشیر خداپرستی

12.

اثرات تغییر اقلیم بر درآمد کشاورزان ایران با استفاده از رویکرد DSSAT

صفحه 539-551
مهسا سیاحی؛ محمود هاشمی تبار؛ احمد اکبری

13.

برآورد هزینة خسارت اقتصادی ناشی از انتشار بوی نامطبوع بیوگاز از مرکز دپوی پسماند شهرستان ساحلی بابلسر

صفحه 553-567
حمید امیرنژاد؛ کمال عطائی سلوط؛ محبوبه شاملی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب