1.

تفاوت‏های شکلی و معنایی در پوشش زنان مجری شبکه‏ های سیما در تلویزیون و اینستاگرام

صفحه 353-380
عبدالله بیچرانلو؛ سیده راضیه یاسینی؛ بهناز جلالی‌پور

2.

بررسی و تحلیل گفتمان حاکم بر رمانهای زنان اسلام گرا با تکیه بر نظریه فرکلاف (مطالعه موردی رمان "لن أموت سدى" اثر جهاد رجبی)

صفحه 381-399
عزت ملاابراهیمی؛ محمد مهدی کریمی

3.

مطالعۀ بین‏ فرهنگی نگرش به نقش‏های جنسیتی، ارزش‏های والدینی و فرسودگی در والدین ایرانی و مهاجران افغان

صفحه 401-429
زهره خسروی؛ سیده فاطمه موسوی؛ زهرا خاوری؛ مریم خاوری

4.

عملکرد نمایندگان زن در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی (1379-1383)

صفحه 431-450
نورالدین نعمتی

5.

خوانش ترامتنی یکی از لباسهای زنانه موجود در موزه پوشاک سلطنتی برگرفته از سوزن دوزی بلوچ

صفحه 451-469
فاطمه شیرازی؛ نسترن نوروزی

6.

بازنمایی تصویر زنان در سفرنامۀ «از پاریز تا پاریس»

صفحه 471-489
بهرام رضایی ویشه سرایی؛ محمّدعلی خزانه دارلو؛ محمود رنجبر

7.

پیش بینی باور زیباشناسی زنان در هنر بر اساس نیاز به شناخت و سبک‌های حل‌ مسئله با نقش واسطه‌ای هوش فرهنگی

صفحه 491-510
فرهاد کاروان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب