1.

اریک شویار : این سو یا آن سوی نوشتار

صفحه 369-387
الله شکر اسداللهی تجرق؛ زینب طهماسبی

2.

تحلیل مقایسها‌ی کارکرد روایت در داستان‌های آدمی و سگ اعظم رهنورد زریاب و پِشَک‌هایی1 که آدم می‌شوند سپوژمی زریاب

صفحه 389-411
شیرزاد طایفی؛ نصیراحمد آرین

3.

بررسی درون‌مایههای اجتماعی شعر دوره‌ی دوم مشروطه‌ی افغانستان (مطالعه‌ی موردی: اشعار عبدالعلی مستغنی، محمود طرزی، قاری عبدالله، عبدالهادی داوی و لودین)

صفحه 413-432
آرزو پوریزدانپناه کرمانی؛ غلامعلی رضوانی

4.

قلمروی ‌فانتاستیک براساس آرای تودوروف در داستان‌های گوگول (شنل، دماغ و بلوار نفسکی)

صفحه 433-454
شیوا مسعودی؛ نفیسه سعادت

5.

زیست‌سیاست و تولد اردوگاه؛ شکل‌گیری «حیات برهنه» در ‌نمایشنامه‌ی زاده‌شده اثر ادوارد باند

صفحه 455-474
جلال فرزانه دهکردی

6.

تطبیق شخصیت اصلی دو داستان کوتاه «ویلان الدوله» جمال زاده و «شورتی» میخائیل نعیمه بر اساس نظریه فردنگر آلفرد آدلر

صفحه 475-497
سجاد عربی؛ علی اصغر قهرمانی مقبل؛ ناصر زارع؛ رسول بلاوی؛ محمدجواد پورعابد

7.

تحلیل تطبیقی سیمانگاری زنانه در رمآنهای بلندی‌های بادگیر و سووشون بر اساس نظریه الاین شوالتر

صفحه 499-520
سیف‌اله ملایی پاشایی؛ خیرالنّسا محمّدپور

8.

بررسی روابط بینامتنی در نمایشنامة بایستی دریا را یافت و منطق‌الطّیر عطّار

صفحه 521-538
ایلمیرا دادور؛ نیکو قاسمی

9.

تحلیل شناختی استعاره های مفهومی در متن زن محور رمان قطار زیر زمینی اثر کلسون وایتهد

صفحه 539-562
افسانه عسکر مطلق؛ سحر جمشیدیان

10.

گذار سوژه نوگرا به سمت سوژه پسانوگرا در نمایشنامه‌‌های نوگرا: مطالعه موردی آخرین نوار کرپ، کودک مدفون، و مسخره‌بازی‌ها

صفحه 563-588
حسین محسنی

11.

تطبیق کارکرد اسطوره ها در نمایشنامه های ژان کوکتو و غلامحسین ساعدی با آراء ژیلبر دوران

صفحه 589-613
فتانه محمودی؛ الهام السادات ماهری

12.

کاربرد پیرنگ و شخصیت‏ پردازی در دو رمان مرشد و مارگاریتا از بولگاکوف و کافکا در کرانه اثر موراکامی

صفحه 615-641
حسین شیخی؛ ساچلی امامی علی بنه سی

13.

تحلیل نقش‌های نشانه‌ای در دو شعر حافظ موسوی و ودیع سعاده: رویکرد امبرتو اکو

صفحه 643-668
هدیه قاسمی فرد؛ ناصر زارع؛ محمدجواد پورعابد؛ رسول بلاوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب