1.

شناسایی الگوهای ذهنی استقرار گردشگری الکترونیک: کاربرد روش‌شناسی کیو مطالعه موردی: شهرهای ساحلی مازندران

صفحه 1-17
مریم رستگاری؛ کیا بزرگمهر؛ لیلا ابراهیمی جمنانی؛ آمنه حقزاد

2.

ارزیابی فضایی اثرات توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان در کلان‌شهر تبریز

صفحه 19-35
محمدحسین حضرتی؛ حسن احمدزاده؛ علی پناهی

3.

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با گردشگر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 37-53
سعید محمدلو؛ محمد مهدی مظفری؛ بابک حاجی کریمی؛ کامیار کاوش

4.

سناریوهای آینده گردشگری شهری در دوران پساکرونا مطالعه موردی: شهر سرعین

صفحه 55-74
جواد معدنی

5.

تحلیل تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی بر توسعه گردشگری خلاق شهری در بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز

صفحه 75-91
الهام زارع؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ آرش ثقفی اصل

6.

بررسی تأثیرات تصویر، آگاهی و کیفیت برند بر دل‌بستگی و وفاداری به برند مقصد با نقش میانجی اعتماد به برند، مطالعه تطبیقی: شهرهای کرمان و یزد

صفحه 93-113
محمدمهدی پورسعید؛ سعید ده یادگاری؛ ریحانه خسروپور؛ محبوبه برزگرپور

7.

تأثیر هم آفرینی ارزش با نقش واسطه‌ای قصد بازدید دوباره گردشگران بر گردشگری خلاق مطالعه موردی: استان هرمزگان

صفحه 115-128
زهرا رزمی؛ مریم گلستانی

8.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر گردشگری مذهبی مشهد در اسناد فرادستی شهری

صفحه 121-146
زهرا حسین پور؛ کتایون علیزاده؛ حمید جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب