1.

اثرتمرینات ورزشی هوازی برروی عملکرد قلب بیماران سکته ی قلبی

دکتر اصغر خالدان؛ دکتر جهانگیر حمیدی تهرانی

2.

تحلیل میزان ونوع فعالیت های فراغتی وورزشی استادان دانشگاه تهران

محمود گودرزی؛ دکتر حسن اسدی

3.

بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی کشور

دکتر هاشم کوزه چیان

4.

مقایسه ی دو نوع اضطراب صفتی رقابتی وحالتی رقابتی موجود درورزشکاران مردداخلی وخارجی شرکت کننده در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ورزش وملتها

دکتر احمد فرخی؛ الهام حکاک

5.

بررسی تاثیر برخی از عوامل محیطی بر وضعیت توانایی های ادراکی – حرکتی دانش آموزان 2 منطقه شهر تهران

محمدرضا کردی

6.

توصیف ومقایسه ی برنامه های آموزشی رشته ی تربیت بدنی چند دانشکده ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی منتخب جهان وایران

دکتر بتول مشرف جوادی

7.

بررسی سطح امادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه وتهیه نورم امتحانی

دکتر مهرداد محرم زاده؛ حسن محمدزاده

8.

مقایسه ی تاثیرات حرکات کششی ایستا وپویا برمیزان کوفتگی تاخیری عضلانی وکراتین کیناز

دکتر ارسلان دمیرچی؛ دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ سید عباس بی نیاز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب