1.

تعیین الگوی بهینه بهره برداری از منابع حوزه های آبخیز با استفاده از برنامه ریزی هدف

محسن محسنی ساروی؛ مجتبی فرزانگان؛ مجید کوپاهی؛ مجید خلقی

2.

مطالعه تغییرات پتانسیل فرسایش پذیری بادی خاک در مقابل املاح مختلف به کمک دستگاه سنجش فرسایش بادی

محمدرضا اختصاصی؛ محمد اخوان قالی باف؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمد حسن امتحانی

3.

بررسی امکانات تثبیت زمین لغزه در جاده های جنگلی (پیچ صنوبر در جنگل خیرود کنار به عنوان یک مدل علمی)

نصرت ا... ساریخانی؛ محمدرضا گرجی

4.

تعیین اندازه سطح حفره تاج پوشش برای بهبود زادآوری طبیعی راش

سیدرضا موسوی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ مسعود طبری؛ محمدرضا پورمجیدیان

5.

برسی اثر استفاده از سازگار کننده بر روی خواص مکانیکی مواد مرکب پلی پروپیلن و آرد چوب با استفاده از تحلیل مکانیکی – دینامیکی (DMA)

مهدی تجویدی؛ قنبر ابراهیمی؛ علی اکبر عنایتی

6.

برنامه ریزی صنایع سلولزی کشور براساس استفاده از باگاس با استفاده از مدل ریاضی تحقیق در عملیات

سعید امیری؛ امیرهومن حمصی

7.

ببررسی دوام چوب صنوبر (Populus deltoides Barter.Ex Marsh) در حالت طبیعی و تیمار شده با نمک CCA در برابر قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor (L.:Fr.) Quel.

وحیدرضا صفدری؛ داود پارساپژوه؛ علی نقی کریمی؛ سعید امیری

8.

GNP سبز و روش های محاسبه آن

لطفعلی عاقلی؛ حسین صادقی

9.

بررسی تاثیر خصوصیات خاک و تغییرات ارتفاع بر پراکنش دوگونه درمنه (Artemisia) (مطالعه موردی: مراتع مناطق وردآورد، گرمسار و سمنان)

حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری؛ محمدرضا مقدم؛ عادل جلیلی؛ محمدعلی زارع چاهوکی

10.

بررسی رابطه ویژگی های اکولوژیک جوامع گیاهی و واحدهای ژئومرفولوژی مطالعه موردی: منطقه بارون آذربایجان غربی

حسن احمدی؛ احمد احمدی؛ کریم جوانشیر؛ ولی ا... مظفریان

11.

بررسی الگوی زمانی و مکانی چرا در البرز شرقی

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرایی؛ محمدرضا مقدم؛ مرتضی فرهادی

12.

بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی مراتع ییلاقی هزار جریب بهشهر

مریم شکری؛ محمدعلی بهمنیار؛ محمدرضا طاطیان

13.

بررسی غنای گونه ای در سه تیپ مختلف ژئومرفولوژیک دشت گمیشان

مریم فروزنده؛ میرخالق ضیاتباراحمدی؛ رضا تمرتاش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب