1.

وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین

غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری؛ دارا معظمی؛ علیرضا ذکائی

2.

درون یابی و مدلسازی سه بعدی سطح کورتکس از روی تصاویر تشدید مغناطیسی

آرش ابراهیمی؛ سهراب شهزادی

3.

بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن

محمد خلج امیر حسینی؛ فرخ حجت کاشانی؛ محمود کمره ای

4.

مدلسازی و فهرست بندی در FMS با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های ژنتیکی

بهزاد مشیری؛ منصور هادی زاده

5.

بهره برداری بهینه از مخازن آب سدهای مخزنی متوالی

حسین ارفع

6.

حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی)

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادری؛ علیرضا حیدرپور

7.

حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی)

محمد رحیمیان؛ مرتضی اسکندری قادی؛ علیرضا حیدرپور

8.

تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز

علی اصغر حمیدی؛ گیتا معینی؛ علی اصغر صدیق زاده

9.

اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر

محمد علی موسویان؛ غلامحسین صدیفیان

10.

نکات اساسی در انتخاب داده های آزمایشگاهی برای ارزیابی معیارهای شکست سنگ

محمد فاروق حسینی

11.

بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl

سعید حشمتی منش؛ سید فرشید کاشانی بزرگ

12.

اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA

مهرداد آقایی خفری؛ رضا محمودی

13.

بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته

فرهاد جاوید راد؛ محمود موسوی مشهدی

14.

تحلیل ترکهای مورب وکنگره ای شکل تحت شرایط حالت ترکیبی II&I در صفحات محدود غیرمتجانس با استفاده از روش انتگرال J

ناصر سلطانی؛ محمد نورین

15.

شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری ،دائم،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده (PNS)

دکتر محمد حسن رحیمیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب