1.

نظر متکلمین معتزلی درباره صفات خداوند

دکتر روح الله عالمی

2.

تحلیل نثر فارسی ابوریحان بیرونی و برخی از فواید لغوی التفهیم

دکتر اسماعیل حاکمی

3.

معرفی و تحلیل کتاب جزئیات و کلیات ضیاءالدین نخشبی

دکتر علی محمد مؤذنی

4.

درآمدی بر شعر شرف الدین انصاری

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

5.

جمال یوسف در آینه خیال صائب

دکتر منوچهر اکبری

6.

جلوه هایی از تجلی رمز در دیوان سلطان العاشقین ابن الفارض مصری

دکتر محمد هادی مرادی

7.

مروری تحلیلی بر زمینه ها وعوامل انقلاب اسلامی

احمد حاجی بابایی؛ ابراهیم نزهت

8.

ماهیت و قلمرو آب و هواشناسی کاربردی

دکتر حسینمراد محمدی

9.

انتخابات و پویش جغرافیایی آن در سیستان و بلوچستان

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

10.

سیمای ابراهیم بت شکن در آینه مثنوی

دکتر عبدالرضا سیف

11.

بررسی های باستان شناسی در دشت تهران

دکتر حسن فاضلی نشلی

12.

مقابله با استرس و درد

دکتر حسین آزاد

13.

عرفان خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر منصور پهلوان

14.

کافوراخشیدی وجایگاه او در حکومتهای اسلامی مصر

دکتر یدالله نصیریان

15.

بررسی تطبیقی مقولات کانت و نظریه استاد مطهری در معقولات ثانیه فلسفی

دکتر عبدالله نصری

16.

ویتگنشتاین: زبان و فلسفه

دکتر محمد اکوان

17.

ریشه یابی مبانی علم ارتباطات در دانش بلاغت

دکترحجت رسولی

18.

شبیخون فرهنگی و موضع ادبای معاصر مصر در مقابل آن

دکتر علی صابری

19.

نگرشی نو به علم نحو وبیان کاستی های نحو قدیم

دکتر عبدالستار قمری

20.

توسعه پایدار و مسؤولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم

دکتر کرامت الله زیاری

21.

نوعی تشبیه در ادب فارسی (تشبیه حروفی )

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

22.

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) و نیازمندیهای در حال پیدایش

دکتر مهدی قرخلو؛ سهراب امیریان

23.

آیین تانترا

دکتر مرضیه شنکایی

24.

اسپینوزا از نظرگاه هگل

دکتر علی مرادخانی

25.

قصیده شافیه ابوفراس حمدانی

دکتر محمد دزفولی

26.

آمایش سرزمین و ایجاد تعادل در نظام شهری کشور

دکتر احمد پور احمد

27.

جامعه شناسی در کانادا: مسأله شناسی بومی و شکل گیری بومی گرایی علمی در علوم انسانی کانادایی

دکتر تقی آزاد ارمکی؛ دکتر حمید عبداللهیان

28.

C-Test و سنجش توانایی عمومی زبانی

دکتر علی افخمی؛ فردوس جمالی

29.

اسقاط تکلیف در عرفان اسلامی

دکتر عبدالرضا مظاهری

30.

حکیم اشراقی آکسفورد

دکتر سید حمید طالب زاده

31.

نگاهی نو به طبقه بندی استراتژیک مرزها (با تأکید بر مرزهای ایران )

دکتر یدالله کریمی پور؛ دکتر حسن کامران

32.

کند و کاوی در صرف و نحو از دیدگاه عروض و قافیه

دکتر یحیی معروف

33.

-

Dr.AMIR MaHMOUD ANVAR


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب