1.

پژوهش های کاربردی (1)

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

2.

مدل های اقتضایی سازمان برای توسعه

دکتر عباس محمدزاده

3.

تصمیم گیری ابتکاری

دکتر منوچهر حاضر

4.

نگاهی بر پویایی سیستم ها

حمید رضا فرتوک زاده

5.

گستردگی نظریه تعادل و نقش آن در تجزیه و تحلیل دیوان سالاری (1)

یوسف فربودی

6.

کاربرد آمار استنباطی در علوم رفتاری و دامهای آن

عادل آذر

7.

فرآیند معرفت پذیری

دکتر علی رضائیان

8.

برنامه ریزی استراتژیک برای منابع استراتژیک ( نیروی انسانی )

حسن زارعی متین

9.

انتخاب مکانیزمهایی برای کمک به کامیابی نوآوری

عبدالرضا شوکت

10.

تأملی بر واژه های تخصصی (2)

دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

11.

مطالعه موردی محک نظریه ها در عرصه عمل (5)

دکتر منوچهر حاضر

12.

معرفی پایان نامه : تأثیر استقرار خدمات پست مالی در زیر بنای اقتصادی

علی جنیدی جعفری

13.

معرفی کتاب : فروشنده یک دقیقه ای

دکتر اسپنسر جانسون؛ لاری ویلسون؛ فریال موسوی؛ کامیار طریقی

14.

از تازه های انتشار : مجله بررسی های حسابداری

انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب