1.

تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه

دکتر تقی قورچی؛ دکتر محمد رضائیان؛ دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر غلامرضا قربانی

2.

چگونگی مجموعه QRS در الکتروکاردیوگرافی اسب ترکمن(سکایی)

دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر ناصر علیدادی؛ دکتر علی رضاخانی؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر داریوش کمال هدایت؛ مهندس حسین رضایی

3.

مطالعه ارتباط متقابل یافته های بالینی،بیوشیمیایی و الکتروکاردیوگرافی در گوساله های مبتلا به سندرم اسهال

دکتر بهرام دلیرنقده؛ دکتر منصور یاراسماعیل

4.

تعیین حداقل میزان قابل جستجوی آنتی بیوتیکها با به کارگیری دو روش استفاده از سواب و دیسک و روش کروماتوگرافی لایه نازک همراه با بیوتوگرافی

مینا رستمی بشمن

5.

ارزیابی به کارگیری آزمون ژل دیفوزیون در تشخیص سرمی اسهال ویروسی گاوان

دکتر فرهید همت زاده

6.

مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد

دکتر محمدرضا اصلانی؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر مهرداد مهری

7.

اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی

دکتر بهرام شجاعدوست؛ دکتر محمدحسن بزرگمهری فرد؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی

8.

ارزیابی کیفیت آب شرب مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران

حسن رکنی؛ دکتر شعبان رحیمی؛ دکتر سید محمدمهدی کیائی؛ دکتر امیرحسین چیذری؛ اسکندر شیری

9.

بررسی تأثیر تزریق استروئیدها قبل از تجویز پروستاگلاندین در همزمانی فحلی و آبستنی گاو

دکتر سید محمد حسینی؛ دکتر امیر نیاسری نسلجی؛ دکتر فتح ا... سرحدی؛ دکتر محمود بلورچی؛ محمدرضا بیرجندی

10.

بررسی شیوع آریتمی های قلبی اسبهای منطقه تهران

دکتر علی رضاخانی؛ دکتر احمدرضا بیدگلی

11.

بررسی و مقایسه اثر آگونیست های ایزوپروترنول،دوبوتامین و تربوتالین بر الگوی پروتئینی غدد بزاقی خوکچه هندی و خرگوش

دکتر مهدی صائب؛ دکتر محمودرضا اکبریان

12.

بررسی آلودگیهای انگلی در استان گیلان

دکتر سید حسین حسینی؛ دکتر پروانه صیفوری؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر صدیقه نبییان

13.

به کارگیری و ارزیابی الایزای نقطه ای در تشخیص فاسیولیازیس تجربی در گوسفند

رامتین حدیقی؛ دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر رسول مدنی

14.

بررسی میزان شیوع و سیمای پاتولوژیک زخم شیردان گاو در کشتارگاه شهرستان بابل

دکتر افشین رئوفی؛ دکتر سیدحسین مرجانمهر؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر سیدمهدی حسینی فرد

15.

ارزیابی بالینی اثرات دو روش درمان جراحی بافت گرانوله اضافی در زخمهای اندامهای حرکتی در اسب

دکتر سید مهدی قمصری؛ دکتر محمدمهدی دهقان؛ دکتر مهدی راعی دهقی؛ دکتر ایرج نوروزیان

16.

بررسی شیوع سارکوسیستوزیس گاو در کشتارگاه همدان با به کارگیری روشهای آسیب شناسی و هضمی

دکتر محمد جواد قراگزلو؛ دکتر کامران درخشنده؛ دکتر سعید بکایی

17.

مطالعه مخاطرات بهداشتی و فساد میکروبی خاویاردان ایران در طول فرآوری،نگهداری و محیط فرآوری آن در حوزه دریای مازندران

دکتر ودود رضویلر؛ امیرهوشنگ شجاعی؛ رضاصفری؛ علی سلمانی؛ حسینعلی رستمی

18.

نقش متابولیت قارچ فرصت طلب کاندیدا در کنترل زیست شناختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه

دکتر محمد یخچالی؛ دکتر علیرضا خسروی؛ دکتر علی اسلامی

19.

مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی

دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر محمود خضاب؛ دکتر غلامرضا معتمدی

20.

مطالعه اثر اسپری پویدون ایوداین در درمان کراتوکنژنکتیویت عفونی گاو

دکتر حسام الدین سیفی؛ دکتر مهرناز راد؛ دکتر محمدصادق مددی

21.

تعیین مقادیر طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند

دکتر احمدرضا محمدنیا؛ دکتر عصمت خرم

22.

گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر

دکتر مهدی سلطانی؛ دکتر محمد رهاننده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب