1.

مشخصة فازی موجک لرزه‌ای و اثر آن در روش MED

منا مدنی؛ محمدعلی ریاحی

2.

جداسازی امواج بالارونده و پایین‌رونده در داده‌های پروفیل لرزه‌ای قائم با استفاده از تجزیة مقدار تکین

احسان ذبیحی نائینی؛ امین روشندل کاهو؛ حمید رضا سیاه کوهی

3.

بررسی روند سیزده ساله تغییرات سطح آب دریای ‌خزر از راه ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای

علیرضا آزموده اردلان؛ عباس جعفری

4.

بررسی سه‌ماهة تأثیر رشته کوه‌های زاگرس بر جریان‌های میان‌مقیاس منطقة شرق زاگرس با استفاده از مدل منطقه‌ای RegCM

ایمان سلطانزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران نژاد

5.

تعیین ضرایب آرچی در پتروفاسیس‌های متفاوت سنگ‌های کربناته، با استفاده از نگارهای انحراف سرعت امواج لرزه‌ای

عزت‌اله کاظم‌زاده؛ محید نبی بیدهندی؛ محمد کرامتی معزآباد؛ محمد رضا رضایی؛ کاظم سعادت

6.

سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دوره 1960 تا 2001

پری سیما کتیرایی؛ سهراب حجام؛ پرویز ایران نژاد

7.

بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استوکس

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالرضا صفری؛ عباسعلی جمعه گی

8.

بررسی دقت روش‌های فشرده و اَبَرفشرده در گسسته‌سازی مکانی معادلات آب کم‌عمق خطی‌شده

وحید اصفهانیان؛ سرمد قادر

9.

بررسی ساختار لرزه‌ای پوسته در شمال شرق پهنة ایران مرکزی و پهنة بینالود با استفاده از روش تحلیل توابع گیرنده دورلرزه‌ها

غلامرضا نوروزی؛ محسن غفوری آشتیانی؛ غلام جوان دولویی

10.

بررسی تحلیلی شارش هوای روی کوهستان

محمد مرادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی

11.

اغتشاش در المان‌های مداری یک ماهواره نزدیک سطح زمین

مهدی اسحاق؛ مهدی نجفی علمداری

12.

تبدیل موجک گسستة آنتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئویید

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ محمود محمدکریم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب