1.

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd

محمود کوشش صبا؛ کاظم ارزانی؛ مختار جلالی جواران

2.

تاثیر بسته بندی در تغییرات خواص بیوفیزیکی و بیوشیمیایی سیب گلدن دلیشس

فرامرز خدائیان؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ رحمت ستوده قره باغ

3.

بررسی فرسایش بین‌شیاری و ارزیابی چند معادله در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از شبیه سازی باران

حسین اسدی؛ حسینقلی رفاهی؛ حسن روحی پور؛ حسین قدیری

4.

بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

مژگان سپهری؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ هادی اسدی رحمانی

5.

مطالعه رشد نهال های یکساله رقم زرد زیتون در حضور نماتد Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae

آیت اله سعیدی زاده؛ احمد خیری؛ سید محمود اخوت؛ جواد زاد؛ سید عباس حسینی نژاد

6.

تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

امراله نبی گل؛ روح انگیز نادری؛ مصباح بابالار؛ محسن کافی

7.

تجزیه و تحلیل کمی زمانی اپیدمی های بلایت فوزاریومی سنبله گندم

فاختک طلیعی؛ عزیز الله علیزاده؛ ناصر صفایی؛ محمدعلی دهقان

8.

اثر منبع و مقدار نیتروژن بر تجمع نیترات در اندام‌های مختلف چند رقم توت فرنگی، Fragaria x ananassa Duch.))

مهدیه حقیقت افشار؛ مصباح بابالار؛ عبدالکریم کاشی؛ علی عبادی

9.

بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان تهران

مجید همتی؛ احمد زارع شحنه؛ رسول واعظ ترشیزی

10.

کالیبراسیون منگنز تحت شرایط‌ مزرعه‌ای و نقش آن در عملکرد سویا

علی اسدی کنگرشاهی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ علی چراتی

11.

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

مصطفی نیک نژاد کاظم پور؛ اسماعیل کامران؛ سهیلا ساسانی تالشی

12.

مطالعه برخی ویژگیهای زیستی زنبور Trichogramma brassicae Bezd. در پنج نسل پرورش آزمایشگاهی آن روی تخمهای Sitotroga cerealella Oliv. و Plodia interpunctella Hub.

شهلا حسینی بای؛ علی یزدانی خوراسگانی؛ محمد مشهدی جعفرلو

13.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای RAPD

ذبیح اله زمانی؛ علی سرخوش؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی؛ علی پهلوانی

14.

بررسی اثرات عوامل سامانه تولید بر بهره‌وری اقتصادی گله‌های شیری هلشتاین با استفاده از یک مدل شبیه سازی

فرجاد رفیعی؛ مجید متقی طلب؛ عبدالاحد شادپرور؛ هاشم صابری نجفی

15.

بررسی اثر تعداد دفعات تغذیه بر برخی از صفات تولیدی و شاخص‌های تغذیه‌ای کرم ابریشم (Bombyx mori)

سید حسین حسینی مقدم؛ کیوان اعتباری؛ سید ضیاءالدین میرحسینی

16.

اثر ژنوتیپ و پیش تیمار های سرمایی و گرمایی روی پینه زایی و شاخه زایی در کشت بساک گوجه فرنگی

علیرضا مطلبی آذر؛ محمود خسروشاهلی؛ مصطفی ولیزاده؛ سیروس مسیحا؛ احمد معینی

17.

تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل

حسین موسی زاده؛ حسین مبلی؛ محمد ضیغمی

18.

بررسی اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران: 1- شکلهای فسفر بومی خاک

نصرت اله نجفی؛ حسن توفیقی

19.

بررسی اثرات بیمارگری قارچVerticillium lecanii روی شته سبز هلو Myzus persicae در شرایط آزمایشگاهی

نوربخش ارزانیان؛ احمد عاشوری؛ حسن عسکری؛ غلامرضا رسولیان

20.

جداسازی، شناسایی و اندازه‌گیری میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن درGluconacetobacter diazotrophicus

محسن علمائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب