1.

ارتباط بین ویژگی های پیکری , بیوانرژیک و زیست حرکتی با موفقیت شمشیربازان نخبة مرد ایران

حمید آقا علی نژاد؛ علی اصغر خالدان؛ آسیه عباسی دلویی

2.

مقایسة تأثیر عوامل فشارزای روانی _ اجتماعی بر بهداشت روانی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان غیر ورزشکار دختر و پسر

جمشید همتی؛ صدیقه اسلامی؛ مهوش نوربخش

3.

بررسی ارتباط منبع کنترل و احساس تنهایی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

نبی شمسایی؛ بهرام یوسفی

4.

شیوع آسیب های بافت نرم در سنگ نوردان نخبة غرب کشور

شهرام آهنجان؛ رضا رجبی؛ فرزاد عبدالمالکی

5.

بررسی ارتباط توانایی های حرکتی با آنتروپومتری و فعالیت جسمانی دانش آموزان 12 تا 15 سالة شهر تهران

فضل اله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ مهدی شهبازی؛ شهرزاد طهماسبی بروجنی؛ مرضیه مشهوری؛ فرح بانو قادری

6.

توصیف و مقایسة مهارت های حرکتی پایة منتخب (پرش طول و لی لی) دختر و پسر هفت سالة شهرستان ارومیه

حسن محمد زاده؛ محمد رضا اشتری؛ سعید قربانی

7.

ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی

علیرضا امیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ سمانه صفری

8.

بررسی تأثیر استفادة کوتاه مدت از دو نوع زانوبند نئوپرن نرم و سخت بر درک حس وضعیت مفصل زانو متعاقب جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی

جمشید محمدی اصل؛ صدیقه کهریزی؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی؛ سقراط ّفقیه زاده

9.

مقایسة سازه های شخصیتی سختکوشی، جامعه گرایی و خودپیروی در ورزش های گروهی و فردی و تأثیر آنها بر موفقیت ورزشی

محمد علی بشارت؛ غلامرضا عباسی؛ محمود میرزمانی

10.

نظرسنجی و نیازسنجی از دانش آموزان درخصوص درس تربیت بدنی در مدارس متوسطة شهرستان ملایر در سال تحصیلی 84 – 83

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ زهرا بختیار

11.

تبیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور

طاهر روشندل اربطانی

12.

رابطة وضعیت وزن بدن دختران دانش آموز با ناهنجاری های اندام تحتانی

فرهاد رحمانی نیا؛ حسن دانشمندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب