1.

رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی

محمد آشوری؛ محمد علی بهمنی قاجار

2.

خسارت مشترک دریایی

محمد ابوعطا

3.

نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر

احمد باقری؛ عبدالله بهمن پوری

4.

همگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس

محمود باقری؛ جواد سیدی

5.

تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون»

تهمورث بشیریه

6.

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

مجید پور استاد

7.

«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی

مصطفی جباری

8.

نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری

عبدالله خدابخشی

9.

اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران

ولی رستمی

10.

برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)

رضا طجرلو

11.

معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک

عباس کریمی؛ آزاده چلبی

12.

جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری

جعفر کوشا؛ پیمان نمامیان

13.

حبس های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران

محمود مالمیر

14.

پذیرش اعضای جدید در پرتوی حقوق و رویه سازمان ملل متحد: با مروری بر نحوه پذیرش اسرائیل

رضا موسی زاده

15.

توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری

سید محمود میر خلیلی

16.

تفسیر یک رای قصاص

حسین خزاعی

17.

محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده

ناصر کاتوزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب