1.

تأثیر هشت هفته تمرین یوگا و هوازی بر افسردگی زنان غیرورزشکار بالای 40 سال صنعت نفت اهواز

آتوسا قاسمی نژاد؛ مهوش نوربخش

2.

توصیف عملکرد مهارتی کشتی گیران نخبة فرنگی جوانان و بزرگسالان

بهمن میرزایی؛ علی اکبرنژاد

3.

بررسی پایایی, روایی و تحلیل عاملی مقیاس سخت کوشی

محمد علی بشارت

4.

مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور

ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ جهانگیر یداللهی

5.

برآورد و مقایسة حداکثر نبض اکسیژن در نوجوانان پسر

اصغر عباسی؛ بختیار ترتیبیان؛ حسن سید عامری

6.

رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان

عفت بمبئی چی؛ نادر رهنما؛ مسعود نادریان جهرمی؛ الهام ابراهیمی کرمی

7.

بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا

امیر قیامی راد؛ مهرداد محرم زاده

8.

بررسی شیوع آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر

وحید نجاتی

9.

مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات

عباسعلی گائینی؛ حمید اراضی؛ جواد اسماعیلی

10.

بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی

حسن سید عامری

11.

تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ

پونه مختاری؛ محمد علی قرائت؛ فرید رضایی مقدم؛ بهرام جلائی مقدم؛ ناصر نقدی؛ لیلا عیدی

12.

استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه

محمد حسن سروسطانی؛ مهدی کارگرفرد؛ حسین مجتهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب