1.

برآورد عمق و فاصلة مناسب زهکش‌های زیرزمینی بر اساس کیفیت زه‌آب

صفحه 139-146
فرهاد اصلانی؛ امیرحسین ناظمی؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد؛ محمدعلی قربانی

2.

مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی در برخی خاک‏های اکوییک و غیراکوییک استان فارس

صفحه 147-159
حمیدرضا اولیائی؛ ابراهیم ادهمی؛ عبدالکریم اجرائی؛ مهدی نجفی قیری؛ مجید رجائی

3.

فعالیت برخی آنزیم‌ها در یک خاک رس شنی در سطوح مختلف شوری در حضور و عدم حضور گیاه

صفحه 161-168
مژگان بویراحمدی؛ فایز رئیسی؛ جهانگرد محمدی

4.

‌بررسی تاثیر شیب بر جریان‌های ثانویه در مقاطع مرکب با استفاده از مدل دو بعدی مومنتم در عرض

صفحه 169-177
کاوه بیجاد؛ صلاح کوچک زاده؛ سیدعلی ایوب زاده

5.

به‌گزینی تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای ارقام گندم در شرایط دیم

صفحه 179-188
علیرضا توکلی؛ عبدالمجید لیاقت

6.

ارائه روشی جهت استخراج نسبی پارامترهای کیفی گیاه از تصاویر Hyperion با کاربرد در کشاورزی دقیق

صفحه 189-200
یوسف رضائی؛ محمدرضا مباشری؛ محمدجواد ولدان زوج

7.

بررسی خصوصیات واکنش‌پذیری کربنات‌ها دربرخی ازخاکهای آهکی ایران

صفحه 201-209
عادی ریحانی تبار

8.

مقایسه روش‌های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره در پیش‌بینی برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: استان گلستان)

صفحه 211-220
فریدون سرمدیان؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ حسین محمد عسگری؛ علی اکبرزاده

9.

بررسی برهمکنش قارچ میکوریز و باکتری سودوموناس بر پتانسیل آب برگ و عملکرد دو رقم آفتابگردان ( Heliantus annuus L.) در یک خاک شور

صفحه 221-228
مصطفی شیرمردی؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ کاظم خاوازی؛ محسن فرحبخش؛ فرهاد رجالی؛ عبدالوهاب سادات

10.

تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده روی خصوصیات گیاه پنبه

صفحه 229-235
مهدی علی خاصی؛ مهدی کوچک زاده

11.

مطالعه میکرومورفولوژیک تکامل افق آرجیلیک در خاک های لسی نواحی مرطوب و نیمه مرطوب جنوب غرب استان گلستان

صفحه 237-249
شادی قرقره چی؛ فرهاد خرمالی؛ شهلا محمودی؛ شمس اله ایوبی

12.

بررسی تأثیر وجود گچ و آبشویی آن بر ویژگی های مقاومتی خاک رسی

صفحه 251-256
سمانه کارگر؛ علی رئیسی؛ حسن رحیمی

13.

مقاومت به نیکل و کادمیوم در باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بومی و غیربومی مناطق آلوده

صفحه 257-263
الهام ملک زاده؛ حسینعلی علیخانی؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ مهدی زارعی

14.

مطالعه نظری و آزمایشگاهی روشهای خطی سازی معادله جذب سینتیک مرتبه دو

صفحه 265-272
علی مهدوی؛ محمدحسین امید؛ سیدمحمود کاشفی پور

15.

تأثیر pH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر ویژگی‌های رشد و عملکرد اسفناج

صفحه 273-283
نصرت اله نجفی؛ منصور پارسازاده؛ سیدجلال طباطبائی؛ شاهین اوستان

16.

تأثیر pH و شکل نیتروژن محلول غذایی بر جذب آهن، روی، مس و منگنز بوسیله اسفناج در کشت هیدروپونیک

صفحه 283-295
نصرت اله نجفی؛ منصور پارسازاده؛ سیدجلال طباطبائی؛ شاهین اوستان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب