1.

بررسی تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر سنندج

محمدرضا ثروتی؛ سعید خضری؛ توفیق رحمانی

2.

تهیة مدل دمای سطحی بیابان با استفاده از داده‌های حرارتی ماهوارة NOAA.AVHRR و داده‌های زمینی

سید کاظم علوی‌پناه؛ محمدرضا سراجیان؛ کمال خدایی

3.

اندازه‌گیری حرکت سالیانة یخچال‌های علم‌کوه

مجتبی یمانی

4.

ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعة شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه‌های کوهستانی کلان‌شهر تهران

امیر صفاری؛ ابراهیم مقیمی

5.

بررسی خسارت‌های ناشی از حرکت ماسه‌های روان در شرق زابل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

حسین نگارش؛ لیلا لطیفی

6.

رودسنگ قلعه در دامنة شمالی کوه کیامکی در شمال‌غرب ایران و دلالت آن بر تغییرات اقلیمی هولوسن

داود مختاری

7.

مطالعة تأثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه‌سرای گیلان

بهمن رمضانی گورابی؛ فرزاد شیرزاد

8.

بررسی مناسب‌ترین شیوه تفکیک پاره‌ساحل به‌منظور ارزیابی حساسیت محیط زیستی سواحل استان گیلان

افشین دانه کار؛ زهرا مشایخی؛ راضیه مصدقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب