1.

انتخاب مناطق حفاظت شدة جدید با تأکید بر تیپ‌های گیاهی و استفاده از C-Plan (مطالعة موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحه 1-12
علی جعفری؛ احمدرضا یاوری؛ شهرام بهرامی؛ نبی اله یارعلی

2.

اثر تغییرات جرم جاذب خاک اره بر سینتیک جذب فلز کروم در محیط آبی

صفحه 61-68
زمان شامحمدی حیدری؛ مصطفی خواجه

3.

تبخیر بیولوژیکی فاضلاب الکل سازی با تبدیل آن به کود کمپوست

صفحه 69-74
محمد‌مهدی تقی زاده

4.

تعیین آستانه تحمل باکتری‌ها به سرب، روی و کادمیوم در سه نوع فاضلاب صنعتی

صفحه 75-86
آزاده نصرآزادانی؛ آرزو طهمورث‌پور؛ مهران هودجی

5.

آلودگی سفرة آب زیرزمینی دشت انار به نیترات، سرب، ارسنیک و کادمیوم

صفحه 87-100
م‍ژگان دهقانی؛ احمد عباس نژاد

6.

ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی محدودة شهر کرمان

صفحه 101-110
رضا حسن‌زاده؛ احمد عباس‌نژاد؛ محمد‌علی حمزه

7.

بررسی و تحلیل آلودگی‌های ناشی از مشاغل شهر اصفهان

صفحه 111-122
مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو؛ لیلا اسحاق دواتگر

8.

بررسی ایمنی زمینهای بازی کودکان در پارک‌ها با رهیافت برنامه‌‌ریزی محیطی

صفحه 13-24
حمیدرضا جعفری؛ اسماعیل صالحی؛ حسن صادقی نایینی

9.

تجزیه و تحلیل ریسک‌های فیزیکی سد بالارود خوزستان در مرحلة ساختمانی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه

صفحه 25-38
سید‌علی جوزی؛ سید‌محسن حسینی؛ علیرضا خیاط‌زاده؛ مهرنوش طبیب‌شوشتری

10.

ارزیابی تجمع زیستی آفت‌کشDDT و متابولیت‌های آن در موی سر مادران باردار، با توجه به متغیرهای سن، تعداد موالید و میزان مصرف ماهی

صفحه 39-84
ماندانا برقی؛ نادر بهرامی فر؛ عباس ساری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ رضا دهمرده بهروز

11.

مقایسة تجمع زیستی جیوه کل در بافت عضلة دو گونه ماهی کپور معمولی و کپور ‌نقره‌ای سد قشلاق سنندج

صفحه 47-54
مهدی خوشناموند؛ شهرام کبودوندپور؛ فرزاد غیاثی؛ بهمن بهرام‌نژاد

12.

پرتوزایی طبیعی در نمونه‌های گرانیتی استفاده شده به‌عنوان مصالح ساختمانی در ایران

احمد جهانگیری؛ صالح اشرفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب