1.

تاثیر دو نوع رژیم غذایی (کمبود عنصر روی و کمبود عنصرآهن) بر برخی شاخص های آنتروپومتریکی (قد و وزن)، رشد مغزی و عملکرد حرکتی موش های صحرایی جوان

صفحه 5-25
مهدی شهبازی؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی؛ احمد فرخی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

2.

تاثیر تمرین بدنی و ذهنی بر یادگیری حرکتی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

صفحه 27-41
رسول حمایت طلب؛ احمدرضا موحدی

3.

تاثیر تمرینات ریتمیک بر عمق بخشی آرام سازی جودوکاران تیم ملی

صفحه 43-59
محمد خورند؛ فضل اله باقرزاده؛ حسن عشایری؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی؛ الهه عرب عامری

4.

مقایسة اثر دو روش خودالگودهی و نمایش ویدئویی مدل ماهر بر اکتساب و یادگیری مهارت سرویس والیبال

صفحه 61-77
سید رسول سوزنده پور؛ احمدرضا موحدی؛ لیلا مظاهری؛ غلامرضا شریفی

5.

تاثیر تمرینات مسدود و تصادفی بر عملکرد و یادداری مهارت های پاس فوتبال

صفحه 79-92
مهدی راسخی؛ بهرام یوسفی؛ محمد اقدسی

6.

مقایسة سلامت روانی در دبیران تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی

صفحه 93-114
مجتبی حبیبی؛ محمدعلی بشارت؛ فاطمه قراگوزلو؛ بلال ایزانلو؛ محمدرضا ذوالفقاری

7.

تأثیر تغییر پذیری تمرین و سن بر یادداری و انتقال دقت پرتاب از بالای شانه در کودکان

صفحه 115-133
ندا شهرزاد؛ عباس بهرام؛ محسن شفیع زاده؛ مرجان صفاری

8.

تأثیر بازی رایانه ای بر بهرة هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان

صفحه 135-145
مسعود دلبری؛ حسن محمدزاده؛ محمود دلبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب