1.

بررسی روابط بین ویژگی‌های عناصر آموزشی مدرسه با وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی تهران

صفحه 33-44
مریم فضیلت (نویسنده مسئول)؛ فاطمه فهیم‏ نیا

2.

بررسی میزان مقالات تهیه شده از پایان‏نامه‌های دوره دکتری دانشگاه تهران (1380- 1384)

صفحه 45-69
کیوان کوشا؛ جمشید صادقیانی؛ مهدیه السادات حیدری؛ افسانه زینلی کرمانی

3.

نسخ خطی و فهرست‏نویسی آن در ایران

صفحه 71-92
حبیب الله عظیمی؛ ایوب نازی

4.

بررسی کاربرد اصول بازاریابی در ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

صفحه 93-111
یعقوب نوروزی؛ حمید عربلو

5.

ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها

صفحه 113-139
حسین تقوی قره بلاغ؛ حمید رحیمیان؛ روح الله مهدیون

6.

برنامة حافظه جهانی و نقش آن در حفظ میراث مستند

صفحه 143-159
سوسن اصیلی

7.

بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‏ آفرین و کاهش تحلیل ‏رفتگی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی تهران

صفحه 13-33
محمد صادق ضیائی؛ جواد نرگسیان

8.

سخن سردبیر

صفحه 7-13
غلامرضا فدایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب