1.

نقش مخروط‎افکنه‌ها در توزیع سکونت‌گا‌ه‌های پیش از تاریخ از دیدگاه زمین‌باستان‎شناسی (مطالعه‎ی موردی: مخروط‎افکنه‎ی جاجرود و حاجی‎عرب)

صفحه 1-22
مهران مقصودی؛ حسن فاضلی نشلی؛ قاسم عزیزی؛ گوین گیلمور؛ آرمین اشمیت

2.

ارزیابی روشهای شبکه‎ی عصبی مصنوعی و زمین آمار در برآورد توزیع مکانی عملکرد گندم دیم و آبی (مطالعه‎ی موردی: خراسان رضوی)

صفحه 23-42
حمید زارع ابیانه

3.

زمین‎لغزش بزرگ سیمره و توالی پادگانه‌های دریاچه‌ای

صفحه 43-60
مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ صمد عظیمی راد

4.

دورنمای اثر گرمایش جهانی بر دگرگونی‎های مؤلّفه‎ی دما در نواحی شمال‎غرب ایران

صفحه 61-80
غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه

5.

نقش نوزمین‎ساخت در تحوّلات ژئومورفولوژیک مرز ساختاری البرز جنوبی ـ ایران مرکزی (مطالعه‎ی موردی: حوضه‎ی حبله‎رود)

صفحه 81-98
مریم جابری؛ سیاوش شایان؛ مجتبی یمانی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمد شریفی کیا

6.

تحلیل سینوپتیکی بارش‎های شدید در استان اصفهان

صفحه 99-116
حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی؛ زهرا حجتی؛ میترا امینی

7.

ارزیابی روش‎های مختلف درون‎یابی داده‎های بارندگی ماهانه و سالانه (مطالعه‎ی موردی: استان خوزستان)

صفحه 117-130
مهدی نادی؛ مژده جامعی؛ جواد بذرافشان؛ سمیه جنت رستمی

8.

پهنه‎بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه‎ی‎ آبخیز اخترآباد با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی فازی

صفحه 131-152
آرش ملکیان؛ اصغر افتادگان خوزانی؛ غدیر عشوری نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب