1.

سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟

صفحه 11-25
محمد بنیانی؛ قاسمعلی کوچنانی

2.

تحلیل مبانی معرفتی نظریّۀ حسن و قبح شرعی غزالی

صفحه 27-55
زهرا (میترا) پورسینا

3.

مفهوم و مصداق «عالم ذرّ» از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی و علّامه طباطبایی

صفحه 57-85
علی محمد ساجدی؛ مریم سلیمانی

4.

تاریخ تحوّل کلّیّات خمس: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن‌سینا

صفحه 87-121
مهدی عظیمی؛ احد فرامرز قراملکی

5.

مکعّب تقابل: روابط میان قضایای معدوله

صفحه 123-143
اسداللّه فلّاحی

6.

حلّ معضل نسبیّت گرایی اخلاقی در فلسفۀ کانت و ملّاصدرا

صفحه 145-170
رضا اکبریان؛ حسین قاسمی؛ محمد محمدرضائی؛ حسین هوشنگی

7.

رنج، ایمان، و معنا از دیدگاه داستایفسکی

صفحه 171-197
مریم محبّتی؛ امیر عباس علیزمانی

8.

گزارش و ارزیابی نسبت عاطفه با شناخت از دیدگاه مارتا نوسبام

صفحه 199-223
زینب السادات میر شمسی؛ محسن جوادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب