1.

تعیین مدل شدت سیل خیزی مناطق با استفاده ار منابع محیطی در حوزه آبخیز سقز چای

فرخ میرزا پور؛ حسین صدقی؛ عباس منصوری

2.

مقایسه روش های زمین آمار د ربرآورد توزیع مکانی بارش سالانه درمناطق خشک و نیمه خشک جنوب شرقی ایران

محمد مهدوی؛ ابراهیم حسینی چگینی؛ سیما رحیمی بندر آبادی؛ محمد حسین مهدیان

3.

فرسایش بادی :بررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در سرعت آستانه فرسایش بادی

حمید رضا عظیم زاده؛ محمدرضا اختصاصی

4.

بررسی رابطه بین ویژگیهای کمی و کیفی توده های جنگلی طبیعی راش با عوامل رویشگاه(منطقه اسالم )

ایرج حسن زاد ناورودی؛ منوچهر نمیرانیان؛ قوام الدین زاهدی امیری

5.

بررسی سازگاری نهال های سرو تالابی (TAXODIUM DISTICHUM) نسبت به اعماق مختلف سطح ایستابی در پیکاله زاغمرز مازندران

سید علیرضا موسوی گرمستانی؛ شیرزاد محمد نژاد کیاسری

6.

بررسی آثار سطوح مختلف انرژی و شوری بر توان میگوی سفید هندی (H.MILNE EDWARDS , FENNEROPENAEUS INDICUS)

عبدالمحمد عابدیان کناری؛ قباد آذری تاکامی؛ علی نیکخواه؛ چیروز بن سعد؛ جاسم غفله مرمضی

7.

مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن زباله های شهر ساری

نعمت اله خراسانی؛ علی شکرایی؛ ناصر مهردادی؛ علی اصغر درویش صفت

8.

بررسی تاثیر عوامل تولید بر روی بهره وری و کل در صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) با تاکید بر خط تولید خمیر و کاغذ

معراج شرری؛ سعید امیری؛ احمد جهان لتیباری؛ سید فضل الله عمادیان

9.

بررسی اثر استفاده از لیگنین کرافت در ساخت تخته فیبر

غنچه رسام؛ مهدی فائزی پور

10.

تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش

حمیدرضا تقی یاری؛ داود پارسا پژوه؛ علی نقی کریمی مزرعه شاهی؛ سعید امیری

11.

مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس

نوشین طغرایی؛ داود پارسا پژوه؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سودابه علی احمد کروری

12.

اثر کوتاه مدت سیستم ها و شدت های چرا بر تولید سرپا و قدرت گیاه BRUMUS TOMENTELLUS

عباسعلی سندگل؛ محمدرضا مقدم

13.

بررسی قابلیت داده های ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی :منطقه نیمه استپی حنا-سمیرم

جلیل فرزاد مهر؛ حسین ارزانی؛ علی اصغر درویش صفت؛ محمد جعفری

14.

بررسی و مقایسه وضعیت تولید و بهره برداری ازمراتع ییلاقی بین عشایر کوچنده اسکان یافته خودجوش و هدایت شده در دشت بکان (فارس )

سید حمید حبیبیان؛ علی اکبر مهرابی؛ حسین ارزانی؛ محسن شوکت فدایی

15.

مطالعه فنولوژی چهار گونه مرتعی در پایگاه دهبید فارس

سارا صادقیان؛ محمد طیبی خرمی؛ سید حمید حبیبیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب