1.

جامعه‌شناسی معرفت و فرهنگ: تنوع یا تغییر نگرش از کلاسیک به جدید

محمد توکل

2.

ارزیابی نحوة مدیریت توسعه در ایران

یارمحمد قاسمی

3.

نگاهی جدید به مناقشه فردگرایی و جمع‏گرایی در جامعه‏شناسی

unknown

4.

با نظریه‌های گوناگون جامعه‌شناسی چگونه روبرو شویم؟ با اشاره به چارچوب‌های نظری پایان‌نامه‌های دانشجویی

unknown

5.

بررسی سرمایه اجتماعی در انواع نظام‏های بهره‏برداری از زمین و عوامل مؤثر بر تبدیل بهره‏برداری‏های دهقانی به تعاونی

مصطفی ازکیا؛ سیداحمد فیروزآبادی

6.

تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه

سیدامیر طالبیان؛ محمد فاضلی؛ عقیل دغاقله

7.

تبعیض سنی: ارزیابی گفتمان سیاست فرهنگی در هویت‏بخشی به جوانان ایرانی

عباس کاظمی؛ ابراهیم محسنی آهویی

8.

جامعه‌شناسی معرفت و فرهنگ: تنوع یا تغییر نگرش از کلاسیک به جدید

محمد توکل


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب