1.

تبیین ویژگی‌های هویتی آموزش عالی هنر با تاکید بر متغیرهای فرهنگی در ایران امروز

صفحه 5-14
حبیب الله آیت اللهی؛ مهدی پوررضائیان؛ مهران هوشیار

2.

سیر تحول ویژگی‌های نقوش ظروف سفالین تمدن حصار

صفحه 15-22
پریسا رضایی؛ سید ابوتراب احمدپناه

3.

بررسی طرح تاج شاهان در سکه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی

صفحه 23-32
ابوالقاسم دادور؛ لیلا مکوندی

4.

مطالعه تطبیقی ویژگی‌های هزار و یکشب صنیع الملک و وجوه خاص سینمایی

صفحه 33-42
فریده آفرین

5.

پژوهشی در «اجازه‌نامه» یا «اذن نامه» در قلمرو هنر خوشنویسی

صفحه 43-50
احد روان جو

6.

مفاهیم کاربردی در طراحی احساس گرا

صفحه 51-60
ابراهیم باقری

7.

مطالعه روشمند جهت دستیابی به مشخصه‌های طراحی در دستگاه خودکار پست

صفحه 61-68
یاسمن خداداده؛ سمیرا بافرونی

8.

مقایسه نظم شبه تناوبی شاه گره با ساختار شبه بلوری سیلیکون

صفحه 69-80
صاحب محمدیان منصور؛ سینا فرامرزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب