1.

ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

صفحه 5-21
مهرداد محرم زاده؛ زینب شاکر؛ میر محمد کاشف

2.

بررسی دیدگاه مدیران شرکت های خصوصی دربارة حمایت مالی از ورزش به عنوان ابزار بازاریابی

صفحه 23-36
محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مالک رجبی

3.

بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازار هدف

صفحه 37-59
سید رضا موسوی گیلانی؛ حسن اسدی؛ سید نصراله سجادی

4.

تحلیل توصیفی مقاله های نشریات علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال های 1388-1384

صفحه 61-85
مسلم شریفی؛ شادمهر میردار؛ بابی سان عسگری

5.

بررسی رابطة بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی و مربیان ورزشی شهر تهران

صفحه 87-105
محمد صادق ضیایی؛ عباس نرگسیان

6.

بررسی عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری حمایت ورزشی

صفحه 107-126
رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ محمد خبیری؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق

7.

بررسی عوامل مؤثر نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی رسانه های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی

صفحه 127-145
حبیب هنری؛ عبدالحمید احمدی؛ مهدی مرادی

8.

بررسی سرفصل دروس و ارائه پیشنهادات اصلاحی دوره کارشناسی تربیت بدنی با گرایش مربیگری

صفحه 147-162
فاطمه شب خیز؛ افسر جعفری حجین؛ توراندخت امینیان؛ آذین بلند

9.

رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی

صفحه 163-177
محمد کشتی دار؛ بهزاد بهزادنیا؛ محمد جهانگیری

10.

اثر سبک‌های رهبری مربیان بر جوّ انگیزشی و اهداف پیشرفت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران

صفحه 179-199
شیرین زرتشتیان؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ آزاده آزادی

11.

طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطۀ راهبرد سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی

صفحه 201-217
طاهره موسوی؛ الوالفضل فراهانی؛ علی نجات اصفهانی؛ حبیب هنری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب