1.

بررسی فنوتیپی و بیماری‌زایی عوامل بیماری بلاست مرکبات در استان‌های شمال ایران

صفحه 211-222
فرید بیکی؛ حشمت اله رحیمیان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر؛ آنتونی بوسکت؛ النا گارسیا والدس؛ جرج لالوکات

2.

شناسایی مولکولی ستلایت آران‌ای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus

صفحه 223-231
داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ جواد مظفری

3.

بررسی اثرات زیرکشندگی حشره‌کش‌های فلوفنوکسورون و لوفنورون روی پارامترهای جدول زندگی Habrobracon hebetor (Hym.:Braconidae)

صفحه 233-242
پرویز شیشه بر؛ هاجر فعال محمدعلی

4.

تاثیر تراکم‌های مختلف لاروهای بید آرد Ephestia kuehniella و شب پره هندی Plodia interpunctella در کارایی پارازیتیسم زنبور Habrobracon hebetor

صفحه 243-250
نازنین مستقیمی؛ سیدعلی اصغر فتحی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ جبرائیل رزمجو؛ هوشنگ رفیعی دستجردی

5.

اثر کنه‌کش فن‌پیروکسیمیت روی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 251-260
سعیده قادری؛ کامبیز مینایی؛ محمدعلی اکرمی؛ مریم آل عصفور

6.

مطالعه اثرات غلظت های مختلف عناصر مس، منگنز و نیکل در رشد و اسپورزایی برخی از گونه های جنس Trichoderma

صفحه 261-274
علی خدایی؛ اسداله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو

7.

بررسی اثر رایحه های القایی چهار رقم لوبیا بر جلب کنه شکارگر (Acari: Phytoseiidae) Phytoseiulus persimilis،

صفحه 275-282
زهرا طهماسبی؛ عبدالهادی حسین زاد ه؛ آزاده زاهدی گلپایگانی

8.

برهمکنش ویروس ایکس کاهو (Lettuce virus X) و ویروس پیسک سبزرد تمشک (Rubus chlorotic mottle sobemovirus) جدا شده از کاهو در دو گونه سلمه تره

صفحه 283-290
نرگس صدرمحمدبیگی؛ مینا کوهی حبیبی؛ اکبر دیزجی

9.

آمیلاز و گلوکوزیدازهای گوارشی در لارو سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae)

صفحه 291-300
محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه؛ سیده مینو سجادیان

10.

معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae) از ایران

صفحه 301-312
فرزاد علی رمجی؛ ابراهیم پورجم؛ اکبر کارگربیده؛ علی اسکندری

11.

بررسی آثار نیترات و سولفات کلسیم بر میزان مقاومت به بیماری کپک خاکستری ناشی از Botrytis cinerea در دو رقم گل سوسن (lilium sp.) در گلخانه

صفحه 313-322
معظم حسن پور اصیل؛ عبداله حاتم زاده؛ سیدعلی الهی نیا؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ ولی کریمی

12.

بیوکنترل نماتد Meloidogyn javanica مولد غده ریشه زیتون در شرایط گلخانه با استفاده از سودوموناس‌های فلورسنت

صفحه 323-332
سعیده خلیقی؛ غلام خداکرمیان

13.

بررسی اثرچند فرمولاسیون پودری استرین Pseudomonas fluorescens P4 در کنترل Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی ریشه و طوقه آفتابگردان

صفحه 333-344
فاطمه قربانی؛ کیوان بهبودی؛ خلیل بردی فتوحی فر

14.

ارزیابی حساسیت سه جمعیتعسلک پنبه Bemisia tabaci (Hom.: Aleyrodidae) به حشرهکشهای ایمیداکلوپرید و آمیتراز

صفحه 345-356
مهدی بهلول زاده؛ خلیل طالبی جهرمی؛ وحید حسینی نوه

15.

ژنتیک بیماریزایی عامل بیماری زنگ سیاه گندم (Puccinia graminis f.sp. tritici) و واکنش ژنوتیپهای گندم نسبت به بیماری

صفحه 357-365
فرزاد افشاری

16.

شناسایی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی (ToRSV) در باغ های درختان میوه هسته دار استان های گلستان و فارس

صفحه 367-378
مریم ستاری؛ فرشاد رخشنده رو؛ جواد مظفری

17.

ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه‌های ‌قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه‌ای در شرایط گلخانه

صفحه 379-389
مهدی داوری؛ مسعود ابرین بنا؛ رسول اصغری زکریا؛ مهدی ارزنلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب