1.

جایگاه و رسالت دانش جغرافیا در ادبیّات نوین برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای با تأکید بر ایران

صفحه 1-20
ابوالفضل مشکینی؛ حجت ا... رحیمی

2.

بررسی تطبیقی بهره‎گیری از آبهای زیرزمینی روستایی به‎وسیله‎ی قنات و چاه (مطالعه‎ی موردی: بخش‎های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم)

صفحه 21-44
حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمد اکبرپور سراسکانرود؛ علی اکبر محبّی

3.

تعارض در رویکردهای استراتژیک قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای به مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی

صفحه 45-68
زهرا پیشگاهی فرد؛ سید رحمت ا... موسوی فر

4.

تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران)

صفحه 69-94
محمد رضا رضوانی؛ سعید رضا اکبریان رونیزی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سیدعلی بدری

5.

تحلیل فرصت‎ها و تهدید‎های ژئوپولیتیکی قوم بلوچ ازدیدگاه نظریه‎ی شکاف‎های سیاسی ـ اجتماعی

صفحه 95-110
برزین ضرغامی؛ سلمان انصاری زاده

6.

تحلیل الگوی مدیریتی شهر تهران

صفحه 111-126
علی اصغر نظریان

7.

نحوه‎ی انتخاب گیاهان در برنامه‎ریزی و معماری فضاهای سبز شهری در ایران(ارائه‎ی روشی با استفاده از منطق و نظریّه‎ی مجموعه‎ها در ریاضیات)

صفحه 127-140
کتایون تقی‎زاده؛ عباس مینایی

8.

بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 141-156
شهریور روستایی؛ محسن احد نژاد؛ اکبر اصغری زمانی؛ علی رضا زنگنه

9.

مخاطرات انسانی: تهدیدهای امنیّتی ناشی از تقابل انسان و محیط

صفحه 157-176
محمد رئوف حیدری فر

10.

بررسی و تحلیل تأثیر نابرابری‌ها بر امنیّت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان‎شهر مشهد

صفحه 177-192
هادی اعظمی؛ مجتبی روستا

11.

کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر

صفحه 193-215
عزت ا... قنواتی؛ امین فرجی ملائی؛ آزاده عظیمی

12.

تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده‎ی شهری (مطالعه‎ی موردی: بافت فرسوده‎ی شهر خرّم‌آباد)

صفحه 217-234
عیسی ابراهیم زاده؛ گل آفرین ملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب