1.

تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز

صفحه 1-20
ربیعا اسکینی؛ فرامرز باقرآبادی

2.

دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی

صفحه 21-41
حسین آقایی جنت مکان

3.

«تملیک کلی»

صفحه 43-55
نجاد علی الماسی؛ حسین اعظمی چهاربرج

4.

«دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی»

صفحه 57-75
محسن ایزانلو؛ احسان لطفی

5.

«مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

صفحه 77-96
حسن بادینی؛ حسن پاک طینت

6.

کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق

صفحه 97-116
محمود جلالی؛ امیر مقامی

7.

تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس

صفحه 117-136
غلامرضا حاجی نوری

8.

قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد

صفحه 137-154
سعید حبیبا؛ عباس کاظمی نجف‎آبادی

9.

ساختار نظام قضایی عصر صفوی

صفحه 155-169
سیدمحمد حسینی؛ احمد رضوانی مفرد

10.

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347

صفحه 171-183
سیامک ره پیک

11.

موارد زندان در اسلام

صفحه 185-199
علی سعیدی

12.

تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز

صفحه 201-217
مرتضی شهبازی نیا؛ سید کمال سجادی

13.

مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار

صفحه 219-237
محسن صادقی؛ بهنام غفاری فارسانی

14.

آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

صفحه 239-257
مجید غمامی؛ اسماعیل عرب

15.

تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن

صفحه 259-277
علیرضا فصیحی زاده

16.

اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق

صفحه 279-296
سید حسام الدین لسانی

17.

جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی

صفحه 297-314
مصطفی ماندگار

18.

حکومت قانون یا حکومت قاضی

صفحه 315-333
داود نصیران نجف آبادی

19.

مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی

صفحه 335-354
هومن یزدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب