1.

ترکیب گیاهی بانک بذر دایمی خاک در جنگل حفاظت شده خیبوس

صفحه 131-145
حامد اسدی؛ سیدمحسن حسینی؛ امید اسماعیل‌زاده

2.

شبیه‌سازی جنگل به منظور مطالعه آمار جنگل (مطالعه موردی بخش گرازبن جنگل خیرود)

صفحه 147-155
علی جهانی؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری

3.

تأثیر نسبت پراکسید هیدروژن و هیدروکسید سدیم در جوهرزدایی مخلوط کاغذهای بازیافتی

صفحه 157-168
اقدس صادقی؛ ربیع بهروز

4.

تأثیر نانو لوله‌های کربنی تک جداره روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه الیاف چوب- پلی اتیلن سبک

صفحه 169-186
محمد فارسی؛ حامد یونسی کردخیلی

5.

تاثیر فاصله کاشت و کشت تلفیقی بر سرعت موج تنشی در درختان صنوبر دست کاشت

صفحه 187-197
سعید کاظمی‌نجفی؛ سیداحسان ساداتی؛ قنبر ابراهیمی

6.

سازگاری سوزنی‌برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعی پایین‌بند جنگل‌های نکا (کوهسارکنده)

صفحه 199-209
شیرزاد محمدنژادکیاسری؛ سید علیرضا موسوی؛ شهرام امینی؛ فرهاد نجفی؛ حسن بریمانی؛ محمد فارسی

7.

قدرت نگهداری اتصال دهنده‌ها در چندسازه آرد کاه برنج-پلی اتیلن سنگین در مراحل رطوبت‌دهی متناوب

صفحه 211-220
محراب مدهوشی؛ حسین نادعلیزاده؛ ابوالقاسم خزاعیان

8.

بررسی اثر پرکننده معدنی (دولومیت) و جفت‌کننده برخواص مکانیکی چندسازه‌های آردچوب راش- پلی‌اتیلن

صفحه 221-232
پیام مرادپور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا؛ امیر نوربخش

9.

بررسی امکان استفاده از نانو سیلیکا به عنوان پرکننده در ساخت تخته لایه

صفحه 233-243
بیتا معزی‌پور؛ کاظم دوست‌حسینی؛ مهدی فائزی‌‌پور؛ اصغر طارمیان

10.

برآورد ارزشتفرجی پارک جنگلی نور با روشتمایل به پرداخت افراد

صفحه 245-259
نجمه نخعی؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ حمید امیرنژاد؛ محمدعلی نوازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب