1.

مطالعة ساختاری لیگنین‌های چوب آسیاب‌شده (MWL) و دیوکسان چوب سرو با استفاده از روش DFRC

صفحه 391-404
طیبه پرتوی؛ سید احمد میرشکرایی

2.

بررسی شیمیایی و آناتومیکی تغییرات رنگی روکش‌های راش ایران (Fagus orientalis L.) در اثر خشک‌کردن و کهنگی

صفحه 405-420
لعیا جمالی راد؛ کاظم دوست‌حسینی؛ سیداحمد میرشکرایی؛ گرالد کخ

3.

تاثیر رطوبت خاک و تعداد تردد اسکیدر بر شیاری‌‌شدن مسیرهای چوب‌کشی (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

صفحه 421-430
مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان

4.

تاثیر تیمار مدت زمان چینه سرمایی بر تغییرات جوانه‌‌زنی بذر گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill

صفحه 431-438
ندا سخاوتی؛ سید محسن حسینی؛ مسلم اکبری‌نیا

5.

تعیین الگوی دینامیک همکشیدگی چوب راش و نوئل طی خشک‌شدن با استفاده از تکنیک طیف‌سنجی با اشعة X

صفحه 439-452
اصغر طارمیان

6.

اثر زمان انبارداری ساقة پنبه و مخلوط آن با چوب صنوبر بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌چوب ساخته شده از آنها

صفحه 453-460
ابوالفضل کارگرفرد

7.

برآورد مشخصه‌‌های ساختاری جنگل با استفاده از داده‌‌های سنجندة ASTER

صفحه 461-474
سیاوش کلبی؛ اصغر فلاح؛ شعبان شتایی جویباری؛ جعفر اولادی قادیکلایی

8.

مقایسة شاخص‌های فاصله‌ای و مبتنی بر کوادرات در تعیین الگوی پراکنش تاغ (منطقه سیاه‌کوه یزد)

صفحه 475-486
بهمن کیانی؛ اصغر فلاح فلاح؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی حسینی؛ محمد حسین ایران‌‌نژاد پاریزی

9.

تاثیر تکرار دفعات بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی خمیرکاغذهای CMP وNSSC

صفحه 487-496
فهیمه میرزازاد؛ محمد آزادفلاح؛ یحیی همزه

10.

تنوع ریختی گل و دانه گرده در جمعیت‌های نمدار جنگل‌های هیرکانی

صفحه 497-508
حامد یوسف زاده؛ مسعود طبری کوچسرایی؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر حسین‌زاده کلاگر؛ علی ستاریان؛ مصطفی اسدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب