1.

ارزش بهبود کیفیت هوا در نتیجة کاهش گاز دی‏اکسید گوگرد (SO2) منتشرشده از مجتمع مس سرچشمه: رهیافت ارزش‌گذاری مشروط انتخاب دوگانة یک و نیم بعدی

صفحه 1-21
سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی

2.

مؤلفه‌‌‌های مؤثر در تحصیلات بیش‌از‌اندازه و بازده آن در ایران

صفحه 23-43
محسن ابراهیمی؛ علی اکبر قلی زاده؛ امیرحسین علی پور

3.

فرضیة درون‌زایی تعرفه: مطالعه‌ای موردی برای ایران

صفحه 45-70
سعید راسخی؛ حسین داوری

4.

تجزیة نابرابری: مطالعة موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دورة 1379-1386

صفحه 71-90
محمدرضا رنجبر فلاح؛ پدرام داودی

5.

مهم‌ترین عوامل مؤثر در مزد منصفانه، آزمون نظریة آکرلوف در ایران

صفحه 91-117
جعفر عبادی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه

6.

کاربرد روش تجربة انتخاب در تخمین تمایل به پرداخت خانوارهای ایرانی برای اجتناب از خاموشی برق

صفحه 119-143
نصرت‌الله عباس زاده؛ مجید احمدیان؛ فرهاد رهبر؛ حمید ابریشمی

7.

ارزیابی و مقایسة قواعد ابزاری سیاست پولی در اقتصاد ایران

صفحه 145-166
علیرضا عرفانی؛ آزاده طالب بیدختی

8.

هدف‌گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی با استفاده از کنترل بهینه و الگوریتم ژنتیک در برنامة چهارم توسعه

صفحه 167-188
ناصر الهی؛ عطیه هنردوست

9.

نقش کشاورزی در همگرایی منطقه‌‌ای کشورهای عضو اکو

صفحه 189-211
عصمت مجرد؛ مسعود همایونی فر؛ ماشاالله سالار پور

10.

تدوین بازی همکارانه بین کشورهای عضوِ مجمع کشورهای صادرکنندة گاز در زمینة صادرات LNG

صفحه 213-240
محمد علی فلاحی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ جلال دهنوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب