1.

ترک خوردگی پوشش بتنی کانالها بر اثر پتانسیل پنهان تورم

حسن رحیمی؛ شهرام باروتکوب

2.

اثر کاشت زرانول بر توان پرواری وخصوصیات لاشه بره های نر واخته نژاد قزل

مجید شاهمرادی؛ غلامرضا قربانی

3.

بررسی عملکرد دانه وتاثیر زمان برداشت بر میزان روغن ارقام بهاره و پاییزه گلرنگ

محمد رضا احمدی؛ امیر حسن امیدی

4.

ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری عمومی لاینهای نر عقیم سورگوم از نظر عملکرد دانه و خصوصیات وابسته

محمود تورچی؛ عبدالحمید رضائی

5.

اثرات شیوه های تهیه بستر بذر وکاشت بر سبز شدن گندم پاییزه آبی

عباس همت

6.

بررسی اثرات کلرور سدیم بررشد و انباشت ترکیبات آلی و معدنی درگندم

مریم شهبازی؛ زرین تاج محقق دوست

7.

استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله

علی محرری؛ ابوالقاسم گلیان؛ علی نیکخواه

8.

تاثیر قارچکشها بنومیل و ایپرودیون – کاربندازیم روی قارچ عامل پوسیدگی سیاه ریشه نخود

فرزاد کرمپور؛ محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی

9.

استفاده از برنامه ریزی ریاضی توام با ریسک درتعیین کارایی بهره برداران کشاورزی

جواد ترکمانی

10.

بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی برای پروتئین های ذخیره ای دانه د رکلکسیون گندم دوروم ایران

جعفر آقایی؛ سیروس عبد میشانی؛ ناصر خدابنده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب