1.

اثرات درجه حرارت نامناسب بر رشد وعملکرد5 رقم گندم پاییزه

غلامحسین سرمدنیا

2.

عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در تولید چغندرقند با تاکید بر مکانیزاسیون: مطالعه موردی استان فارس

صدیقه بهائیان؛ بهاءالدین نجفی

3.

اثرات تاریخ و تراکم کاشت بر عملکرد ‘ اجزاءعملکردو توزیع عمودی آنها درسه رقم ماش

عبدالمجید رضائی؛ عبداله حسن زاده

4.

رابطه بین گلوتنین های دارای وزن مولکولی زیاد با کیفیت نانوائی گندمهای کشت شده در ایران

گودرز نجفیان؛ دکتر سیروس عبد میشانی

5.

بررسی کارایی اقتصادی صیادی در بندر لنگه

سعید یزدانی؛ عبدالکریم اسماعیلی

6.

اثر اتفن وسایر تنظیم کننده های رشدگیاهی روی جلوگیری از یخ زدگی بهاره دربادام (Prunus amygdalus,Batsch)

علی اکبر رامین

7.

واکنش فیزیولوژیکی دو رقم گندم نسبت به تنش شوری

کاظم پوستینی

8.

سوسک دانه خوار بادام زمینی (Caryedon Palestinicus Southgate, 1979.Col. Bruchidae) یک آفت جدید در ایران

ابراهیم باقری زنوز

9.

بررسی رفتار تخمگذاری و رشد بیواونتوژنیک زنبور Prionomitus mitratus Dalm(Hym.Encyrtidae) پارازیتوئید پسیل گلابی در آزمایشگاه Psylla Pyri L(Hom psyllidae)

اسدالله میرکریمی

10.

انتخاب ومعرفی تلقیح کننده های مناسب برای ارقام بادام دیر گل

علیرضا طلائی؛ علی ایمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب