1.

تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان

گودرز نجفیان؛ دکتر سیروس عبد میشانی؛ دکتر بهمن یزدی صمدی

2.

بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی

مسعود پرویزی آلمانی؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی

3.

اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند

کاظم پوستینی؛ حمید نجفی نژاد

4.

بررسی اثر شخم دربازده آبشویی خاکهای شور وسنگین بافت دشت تبریز

عباس کریمی

5.

اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی

محمود کلباسی؛ علیرضا حسین پور

6.

مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری

فریبرز عباسی؛ محمدمحمودیان شوشتری؛ ابراهیم پذیرا

7.

نحوه عمل ژن و وراثت پذیری برای برخی صفات زراعی در 17 تلاقی سورگوم دانه ای

سعدالله هوشمند؛ عبدالمجید رضائی

8.

جداسازی باکتریهای آنتا گونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارندگی علیه قارچ Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه

مسعود احمدزاده؛ عباس شریفی تهرانی؛ حشمت الله رحیمیان

9.

تشکیل کالوس و تولید موسیلاژ در قطعات جدا کشت برگ و ریشه چهار گونه بارهنگ

حسن ابراهیم زاده؛ مسعود میر معصومی؛ سید محمد فخر طباطبایی

10.

اثرات توپوگرافی برروی تشکیل وتکامل خاکهای منطقه کرمانشاه

علی اشرف امیری نژاد؛ مجید باقر نژاد

11.

ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران

حسن رحیمی؛ احمد مواساتی؛ محمدحسین امید

12.

تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی

غلامحسین طهماسبی؛ رحیم عبادی؛ مرتضی اسماعیلی؛ سعید فرجی

13.

تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی

رضا گودرزی؛ اسلام مجیدی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی

14.

بررسی کارآیی آبیاری زیرزمینی با لوله های لاستیکی تراوا

تیمور سهرابی؛ نعمت الله گازری

15.

مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم

علی اصغر نصرالله نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ محمد ترابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب