1.

اثر آفت¬کش¬های هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزکHippodamia variegata با تغذیه از تراکم¬های مختلف پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae

صفحه 1-10
نجمه علی‌محمدی داورانی؛ محمدامین سمیع؛ حمزه ایزدی

2.

تغییرات فصلی جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata و میزان پارازیتیسم آن به¬وسیله¬ی زنبور Dinocampus coccinellae در مزارع یونجه همدان

صفحه 11-18
فائزه طاوسی اجود؛ حسین مددی؛ مجید کزازی؛ مریم سبحانی

3.

برخی ویژگی¬های زیستی کفشدوزک(Goeze) Hippodamia variegata با تغذیه از شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. و تخم بید آرد Ephestia kuehniella Zeller

صفحه 19-27
فاطمه اصغری؛ محمدامین سمیع؛ کامران مهدیان

4.

اثر چند پودر وتابل تهیه¬شده از بلاستوسپور قارچBeauveria bassiana (Asc., Cordycipitaceae) روی تریپس پیاز، Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 29-37
ریحانه عزتی تبریزی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ خلیل طالبی

5.

بررسی کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora با استفاده از برخی باکتری‌های آنتاگونیست

صفحه 39-47
مهدی میرزائی؛ حشمت الله امینیان؛ علی روستایی

6.

معرفی استرین جدید UTPF68 Pseudomonas fluorescens به عنوان یکی از باکتری‏های مهم بیوکنترل در ایران

صفحه 49-60
مسعود احمدزاده؛ سلیمان قاسمی

7.

کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica Meloidogyne

صفحه 61-72
حسن ملکی زیارتی؛ نوازالله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب