1.

بررسی اثر ویژگی‌های شیمیایی خاک و تاج‌پوشش درخت کنار (Ziziphus spina-christi L.) بر خصوصیات بانک بذر خاک

صفحه 477-491
محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده

2.

مقایسة کارایی مدل‌های آماری و مفهومی در پیش‌بینی خشک‌سالی هیدرولوژی (مطالعة موردی: حوزة آبخیز کرخه)

صفحه 493-508
ام البنین بذرافشان؛ علی سلاجقه؛ احمد فاتحی مرج؛ محمد مهدوی؛ جواد بذرافشان؛ سمیه حجابی

3.

مقایسة روش‏های درون‌یابی در مطالعة خاک جامعة گیاهی قره‌‏داغ در مناطق خشک

صفحه 509-519
حمید ترنج زر؛ اصغر زارع چاهوکی

4.

واسنجی خودکار دو مدل بارش‌- رواناب تانک و SIMHYD با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 521-533
حامد روحانی؛ محسن فراهی مقدم

5.

مقایسة تغییرات تنوع و غنای گونه‏‏ای و فرم‏های رویشی در سه سایت بهره‏برداری (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی دامنة جنوبی قلة دماوند)

صفحه 535-547
قدرت اله حیدری؛ حمید رضا سعیدی گراغانی

6.

رفتار چرایی گاو دورگه در مراتع تزخراب ارومیه

صفحه 549-563
محمد فیاض؛ حسین پیری صحراگرد؛ حسن یگانه؛ انور سور؛ میر طاهر قائمی

7.

اصلاح شاخص خشک‌سالی RDI بر اساس مناسب‌ترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل و تابع توزیع احتمال

صفحه 565-582
محمد قبایی سوق؛ ابوالفضل مساعدی

8.

تأثیر چرای دام در تراکم، تنوع، و غنای بانک بذر خاک مراتع کوهستانی (مطالعة موردی: حوزة واز)

صفحه 583-593
پریا کمالی؛ رضا عرفانزاده؛ حسن قلیچ نیا

9.

تعیین طبقات شایستگی مراتع منطقة فریدون‌شهر برای چرای گوسفند

صفحه 595-607
ابراهیم گویلی؛ محمدرضا وهابی؛ فاضل امیری؛ حسین ارزانی

10.

برآورد شوری خاک سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست: مقایسة آمار کلاسیک با مدل‌های آمار مکانی

صفحه 609-620
علی اکبر نوروزی؛ مهدی همائی؛ عباس فرشاد

11.

پایش تأثیر بارش در تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک‌‌های سنجش از دور در یک دورة 12 ساله (مطالعة موردی: سمیرم و لردگان)

صفحه 621-632
فاطمه هادیان؛ رضا جعفری؛ حسین بشری؛ سعید سلطانی

12.

تعیین ترکیب مناسبی از عناصر ژئوشیمیایی برای بررسی اهمیت نسبی واحدهای سنگ‌‌شناسی حوزة آبخیز خور و سفیدارک در تولید رسوب

صفحه 633-646
سادات فیض نیا؛ سهیلا یونس زاده جلیلی؛ حسن احمدی

13.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب