1.

بوطیقای روایت در داستان یک سرخپوست در آستارا از بیژن نجدی

صفحه 1-20
سعید واعظ؛ عبدالله آلبوغبیش

2.

اشعار یونانی در دیوان کبیر مولوی

صفحه 21-58
محمّدیوسف نیّری؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی جهرمی

3.

ابیات شاهنامۀ فردوسی در تاج‌المآثر نظامی

صفحه 41-58
عبدالرّضا سیف؛ علی غلامی

4.

بازتاب رئالیسم انتقادی روسیّه در ادبیّات فارسی معاصر - وکلای مرافعه اثر میرزا فتحعلی آخوندزاده

صفحه 59-72
جان‌الله کریمی مطهّر؛ ناهید اکبرزاده

5.

نقش قرآن در جهان‌بینی عرفانی و تأثیر آن در مثنوی

صفحه 73-90
محمّدحسین بیات

6.

تأمّلی در دیدگاه‌‌های نظامی دربارۀ جوهره و خاستگاه شعر

صفحه 91-110
محمود فضیلت؛ یاسین اسمعیلی

7.

شگردهای طنزآفرینی خاقانی

صفحه 111-130
محمّدرضا ترکی؛ موسی دامن‌کش

8.

نقش منابع جنبی در تصحیح بستان‌العارفین و تحفةالمریدین

صفحه 131-147
تهمینه عطائی کچوئی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت

9.

تحلیل عناصر ناتورالیستی در داستان‌های محمود دولت‌آبادی

صفحه 149-168
مهدی شریفیان؛ فرامرز رحمانی

10.

نکته‌ای نویافته در دیوان خاقانی شروانی

صفحه 169-180
احمد غنی‌پور ملکشاه

11.

کاربردهای خاصّ «را» در برخی متون فارسی

صفحه 181-196
اصغر باباسالار

12.

بررسی دیدگاه‌های عرفانی رشیدالدّین میبدی در آیات مربوط به «زن» در کشف‌الاسرار

صفحه 197-216
مریم‌السّادات اسعدی فیروزآبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب