1.

بررسی منشاء نقشمایه‌ی عقرب- انسان در هنر عصر مفرغ فلات ایران

صفحه 1-12
بهرام آجورلو؛ اسماء سعید

2.

ساخت و کارکرد شهر مرزی انطاکیه در مناسبات ایران و روم در دورۀ ساسانی

صفحه 13-32
فرج اله احمدی؛ پرویز حسین طلائی

3.

مسئله مرکزیت و استمرار قدرت در حکومت خوارزمشاهیان (628-596 ق)

صفحه 33-52
رسول جعفریان؛ مریم کمالی

4.

جابه‌جایی شهر زنان در اسکندرنامه داستانی به منظور ایرانی دانستن اسکندر

صفحه 53-64
عبدالرسول خیراندیش؛ آمنه ابراهیمی

5.

از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین (ارزیابی و تحلیل آشفتگی منابع تاریخی اسکندر مقدونی) بخش دوّم

صفحه 65-84
بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ مهدی رهبر؛ مصطفی ده پهلوان

6.

اصطلاحات دیوانی دورۀ مغول بر اساس نسخه خطی «المرشد فی الحساب»

صفحه 85-98
محمد باقر وثوقی؛ محمد حسین سلیمانی

7.

بررسی آثار دوران هخامنشی در شهربی لیکیه

صفحه 99-118
علیرضا هژبری نوبری؛ مهسا ویسی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی

8.

روژمون، ژُرژ، کتیبه‌های یونانی ایران و آسیای مرکزی، لندن، 2012، ص326

صفحه 119-123
شیما جعفری¬دهقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب