1.

شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های موجود در روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور براساس مدل PEST

صفحه 575-593
امین زارع؛ علی بابائیان؛ غلامرضا مرادی؛ سید عبدالرسول حسینی

2.

تاثیر مشارکت در بودجه بندی بر نگرش های شغلی و عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها

صفحه 595-612
مجید رجبی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی

3.

ارتباط بین میزان آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی مدیریت در سازمان‌های ورزشی

صفحه 613-625
بابک عظیمی ثانوی؛ سید محمدحسین رضوی

4.

بررسی اثر اعتبار باشگاه‌های ورزشی بر تغییر رفتار هواداران با رویکرد بازاریابی اجتماعی

صفحه 627-642
سید حمید خداداد حسینی؛ علیرضا مسیبی

5.

چالش‌های پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن

صفحه 643-655
محسن عراقی؛ میرمحمد کاشف

6.

مقایسۀ منابع قدرت مربیان و انسجام تیمی ورزشکاران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران زن و مرد استان خراسان جنوبی

صفحه 657-670
عادل رحمان پور؛ محسن غفرانی

7.

بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور

صفحه 671-681
حسین صادقی؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده

8.

نقش رضایت شغلی در ارتباط عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی

صفحه 683-696
امیر قنبرپور نصرتی؛ محمد خبیری؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ نجف اقایی

9.

رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 697-711
مهرداد محرم زاده؛ محسن وحدانی؛ جعفر قهرمانی؛ میر حسن سیدعامری

10.

رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با تحلیل رفتگی مربیان بین المللی تنیس روی میز ایران

صفحه 713-727
شمین مرادی دشت؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی

11.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب