1.

بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

صفحه 463-482
مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی

2.

بررسی ارتباط بین نوسان‌های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران

صفحه 483-498
عبدالله خانی؛ زهره کریمی؛ لیلا کریمی

3.

مدل‌سازی سیستم پویای مالیات بر ارزش زمین در اقتصاد ایران

صفحه 499-521
هادی دادخواه؛ رسول بخشی دستجردی؛ علی مروتی شریف آبادی

4.

بررسی آثار حذف درصد بهرة دستوری در صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی بر اساس مدل DSGE

صفحه 523-553
حسن دلیری؛ نادر مهرگان

5.

تحلیل سرایت نوسان‌‌های قیمت‌ جهانی نفت به بازار سهام (مورد مطالعه: منتخبی از کشورهای عضو اوپک)

صفحه 555-574
سعید صمدی؛ علی خرمی پور؛ انسیه مصدقی؛ سیده اکرم میرمهدی

6.

تحلیل استواری نتایج به‎دست‌آمده از مدل تعادل عمومی پویا به کمک تغییر فرم تابعی

صفحه 575-597
زهرا عادل برخوردار؛ یدالله سبوحی

7.

مقایسة درجة همگرایی سطح قیمت کالاها با خدمات بین استان‎های ایران

صفحه 599-620
علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ خدیجه رضائی

8.

تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطة آن با توسعة اقتصادی

صفحه 621-645
زهرا کریمی موغاری؛ اسمعیل ابونوری؛ هدی زبیری

9.

اثر آزادسازی تجاری بر تفاوت دستمزد زنان و مردان در ایران

صفحه 647-676
غلامرضا کشاورز؛ ‌یونس گلی؛ محمدرضا عابدین مقانکی

10.

بررسی تأثیر ICT بر کارایی تولیدی کشورهای در حال توسعة منتخب

صفحه 677-698
پرویز محمدزاده؛ هدی نجارباذوق قره چپق


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب