1.

استعمار مسیحایی آمریکا در داستان‌های سفر به ‌سیارات اثر استنلی واین بوم

صفحه 5-22
فاضل اسدی امجد؛ هوشمند هدایتی

2.

رام کردن زن سرکش: نقد فرهنگی بر شیوه‌های سرکوب صدای زن در دورة رنسانس

صفحه 23-35
زکریا بزدوده؛ سیروس امیری

3.

فنون بازنمایی باروک در هزارتوهای قلعة هاوارد بارکر

صفحه 37-56
مریم سلطان بیاد؛ طاهره رضایی

4.

تأثیر مصرف‌گرایی آمریکایی بر سبک زنـدگی جوانـان مکـزیکی، نشانه‌شناسی فیلم «فصل اردک‌ها»

صفحه 57-72
مریم حق روستا؛ علی قلی باغشاهی

5.

جمالزاده و راوی چند چهره

صفحه 73-93
سمیرا ساسانی

6.

تحلیل نگرة پدیدارشناسی در شناخت‌شناسی شازده کوچولو

صفحه 95-112
علی اکبر سام خانیانی

7.

ترجمه، مَرکبِ سفر به دیگر سو

صفحه 113-127
رویا لطافتی

8.

هویت و چندفرهنگ گرایی در امضاجمعکن اثر زیدی اسمیت

صفحه 129-147
سید محمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین؛ زهرا طاهری

9.

حضور گذشته در حال در «گیاهی در قرنطینه»

صفحه 149-166
احد مهروند؛ امین پورحسن

10.

دو مضمون آب و آتش در همنوایی شبانة ارکستر چوب‌ها

صفحه 167-183
الهه سادات هاشمی؛ ژاله کهنمویی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب