1.

استعمار مسیحایی آمریکا در داستان‌های سفر به ‌سیارات اثر استنلی واین بوم

صفحه 5-22

2.

رام کردن زن سرکش: نقد فرهنگی بر شیوه‌های سرکوب صدای زن در دورة رنسانس

صفحه 23-35

3.

فنون بازنمایی باروک در هزارتوهای قلعة هاوارد بارکر

صفحه 37-56

4.

تأثیر مصرف‌گرایی آمریکایی بر سبک زنـدگی جوانـان مکـزیکی، نشانه‌شناسی فیلم «فصل اردک‌ها»

صفحه 57-72

5.

جمالزاده و راوی چند چهره

صفحه 73-93

6.

تحلیل نگرة پدیدارشناسی در شناخت‌شناسی شازده کوچولو

صفحه 95-112

7.

ترجمه، مَرکبِ سفر به دیگر سو

صفحه 113-127

8.

هویت و چندفرهنگ گرایی در امضاجمعکن اثر زیدی اسمیت

صفحه 129-147

9.

حضور گذشته در حال در «گیاهی در قرنطینه»

صفحه 149-166

10.

دو مضمون آب و آتش در همنوایی شبانة ارکستر چوب‌ها

صفحه 167-183


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب