1.

سفر قهرمان مؤنث در سه فیلمنامه از بهرام بیضایی: مطالعۀ تطبیقی سه فیلم‏نامۀ سگ‌کشی، اشغال، و حقایق دربارة لیلا دختر ادریس در چارچوب نظریۀ مورین مرداک

صفحه 149-166
بهروز محمودی بختیاری؛ فرشید کردمافی؛ نرگس فرشی جلالی

2.

رویکرد دینی نگارگری اصیل ایران به تصویرگری زنان

صفحه 167-187
سیده راضیه یاسینی

3.

بررسی جایگاه اجتماعی زنان و کودکان در دورة شاه طهماسب صفوی (930-983ق) بر‌اساس تطبیقِ نگاره‌های نُسخِ شاهنامۀ طهماسبی و هفت‌اورنگ جامی

صفحه 189-208
مهناز شایسته فر؛ محمد خزایی؛ شهین عبدالکریمی

4.

فاطماننه هانا اوزادیر: دیدن و چشیدن تصویر در دست‏بافته‏های زنان لومه‌ـ دره

صفحه 209-228
اصغر ایزدی جیران

5.

شناسایی و سنجش مؤلفه‏های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کارِ کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش

صفحه 229-247
حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ موسی مشازمینی؛ حمزه صمدی میارکلائی

6.

درآمدی بر شناخت زنان ایران در عصر اشکانی

صفحه 249-264
بهمن فیروزمندی؛ مژگان خان مرادی

7.

لالایی‌ها: دغدغه‌های زنانه، بازنمایی اجتماعی لالایی‌های استان بوشهر

صفحه 265-281
منیژه پورنعمت رودسری؛ مهتا بذرافکن؛ علی روحانی

8.

اثربخشی آموزش رویکرد تلفیقی شناختی‌ـ روان‌نمایشگری بر اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد زنان متأهل

صفحه 283-296
ملیحه شهرستانی؛ احمد اعتمادی؛ محسن سلیمی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب