1.

مقایسه عملکرد راهبردهای ارزشی و رشدی؛ نسبت‏های منفرد و سنجه‎های ترکیبی

صفحه 1-24
غلامحسین اسدی؛ سعید اسلامی بیدگلی

2.

زمان‏ سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه ‏گذاری، شواهدی از بازار سرمایه

صفحه 25-36
حسین اعتمادی؛ رضا داغانی؛ مسعود عزیزخانی؛ سارا فرهبحش

3.

بهینه ‏سازی سبد ‏سهام با رویکرد میانگین‌ـ ‏واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جست‌وجوی شکار

صفحه 37-56
مرتضی الهی؛ محسن یوسفی؛ یحیی زارع مهرجردی

4.

پیش ‏بینی پنج‌ساله ورشکستگی مالی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 57-76
حسین پناهی؛ احمد اسدزاده؛ علیرضا جلیلی مرند

5.

پویایی‏های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل گارچ‌نمایی در میانگین سوئیچینگ مارکوف

صفحه 77-98
رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ علیرضا سارنج

6.

بررسی مقایسه ‏ای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‏های درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته‏ شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 99-112
محمد حسین ستایش؛ شعله منصوری

7.

راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس بر‌اساس معیارهای پاداش‌ـ ریسک انتخاب سهام

صفحه 113-128
سید مجید شریعت پناهی؛ محسن سهرابی عراقی؛ عبداله شریعتی

8.

بررسی مقایسه‏ ای نقد‏شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی در شرکت‏ های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 129-146
مهدی مشکی میاوقی؛ مریم پور محمد ضیابری

9.

بررسی «اثر پولِ‏ برد» در میان سرمایه ‏گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 147-162
محسن نظری؛ سعید شیرزادی؛ مصطفی قیافه داودی

10.

رتبه‏ بندی شرکت‏ های بیمه با استفاده از روش‏ه ای تصمیم‏ گیری چندشاخصه

صفحه 163-180
محمد نعمتی؛ عالیه کاظمی

11.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌‏‏های پذیرفته‌‏‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 181-199
محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ فاطمه یحیی تبار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب