1.

تأثیر کودهای بیولوژیکی در شرایط شوری بر عملکرد و درصد روغن سه اکوتیپ شاهدانه

صفحه 517-529
مهسا زارعی؛ محمود رضا تدین؛ علی تدین

2.

مقایسه ویژگی‌های کمّی و کیفی و قابلیت انبارمانی جمعیت‌های پیاز

صفحه 531-543
عبدالستار دارابی؛ رضا صالحی

3.

مطالعه برخی ویژگی‌های فیتوشیمیایی و مورفولوژی میوه نسترن کوهی در شمال ایران

صفحه 545-554
کرامت اله سعیدی؛ فاطمه سفیدکن؛ علیرضا بابایی

4.

آزولا معضلی زیست‌محیطی یا بستر رشد مناسب گیاهان زینتی؟

صفحه 555-571
علی محمدی ترکاشوند؛ مریم میرحسینی مقدم؛ بهزاد کاویانی

5.

بررسی کاربرد قبل از برداشت سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر ویژگی‌های کمّی و کیفی رز شاخه‌بریده

صفحه 573-583
اصغر رمضانیان؛ سید حسین میردهقان؛ نجمه روشن ضمیر

6.

تأثیر آبیاری تکمیلی و روش‌های کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در زراعت نخود

صفحه 585-598
مختار قبادی؛ حسین صلاحی؛ محمداقبال قبادی؛ سیروس منصوری فر

7.

تأثیر پیش‌تیمار خشکی بر افزایش تحمل به تنش خشکی دو گونه چمن بنتگراس خزنده و فستوکای پابلند

صفحه 599-611
کامران امیری نسب؛ هدایت زکی زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ محمد حسن بیگلویی

8.

تغییرات فصلی میزان، عملکرد و اجزای اسانس نعنا دشتی کشت‌شده در منطقة شوشتر

صفحه 613-625
محمد محمودی سورستانی؛ مهرداد اکبرزاده

9.

تأثیر عناصر کم‌مصرف بر عملکرد، صفات کیفی و روغن دانه ارقام زمستانه کلزا

صفحه 627-639
معرفت مصطفوی راد؛ اسماعیل جدیدی؛ تقی بابایی

10.

اثر محلول‌پاشی روی بر تعدیل تنش کم‌آبی در مراحل مختلف رشد ارقام لوبیا در شرایط آب‌ و هوایی ایلام

صفحه 641-652
مهرشاد براری؛ سجاد کردی؛ لطفعلی گرامی؛ علی حاتمی؛ علی اشرف مهرابی؛ فردین قنبری

11.

تأثیر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه‌ای انگور رقم ‘بی‌دانه قرمز’

صفحه 653-661
صابر صادق پور؛ لطفعلی ناصری

12.

مقایسه برخی ویژگی‌های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه‌ بریده

صفحه 663-674
عبدالحسین رضایی نژاد؛ احمد اسماعیلی

13.

اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و شیوه کاربرد کود سولفات روی بر خصوصیات سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در همدان

صفحه 675-692
محمد علی ابوطالبیان؛ فاطمه مقیثایی

14.

اثر محلول‌پاشی کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج دورگ ‘دیلم’

صفحه 693-706
سمانه اسدی صنم؛ محسن زواره؛ حسن شکری واحد؛ پریسا شاهین رخسار

15.

سازوکار تحمل تنش خشکی پایه GF677 (هیبرید هلو و بادام) در شرایط درون‌شیشه‌ای

صفحه 707-716
مهری مشایخی؛ فریبرز حبیبی؛ محمد اسماعیل امیری

16.

استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهال‌های پرتقال ‘تامسون’

صفحه 717-724
مالک قاسمی؛ مهسا هاشمی سجادی؛ ولی ربیعی

17.

اثر محلول‌پاشی آهن و روی بر برخی صفات ماش در سیستم کوددهی شیمیایی و ارگانیک

صفحه 725-732
جلال جلیلیان؛ عظیمه خاده؛ علیرضا پیرزاد

18.

اثر هم‌زیستی میکوریزایی و پرایم بذر در مزرعه بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مقادیر مختلف کود فسفات

صفحه 733-747
محمد علی ابوطالبیان؛ رنگین شبرندی

19.

تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی

صفحه 749-763
معصومه پوراسماعیل؛ جلال رستگار؛ مهدی زنگی آبادی

20.

تأثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر صفات ظاهری و فیزیولوژیکی گیاه رازیانه

صفحه 765-778
فاطمه سالارپورغربا؛ حسن فرحبخش

21.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-20


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب