1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

بررسی کیفیت آب رودخانۀ دز در ایستگاه آب‌سنجی دزفول

صفحه 69-81
ناصر عبادتی؛ محمد هوشمندزاده

3.

بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع جهت جریان متعدد

صفحه 83-97
علی طالبی؛ مسعود عشقی زاده؛ محمد تقی دستورانی؛ حمیدرضا عظیم زاده

4.

اثر پوشش گیاهی نگهدارنده بر ریخت‌سنجی و ریخت‌شناسی بخش شریانی رودخانۀ تالار

صفحه 99-110
صالح یوسفی؛ حمید رضا مرادی؛ عبدالرسول تلوری؛ مهدی وفاخواه

5.

توسعۀ مدل ماسکینگام غیرخطی و مقایسۀ آن با مدل HEC-RAS جهت روندیابی سیل در رودخانه‌ها

صفحه 111-122
محمد شایان نژاد؛ ناهید اکبری؛ افشین هنربخش

6.

مدیریت توزیع آب در شبکه‌های آبیاری و تخصیص الگوی کشت به‌کمک سیستم اطلاعات مکانی و برنامه‌ریزی خطی (نمونۀ موردی: اراضی پایین‌دست سد آغ‌چای)

صفحه 123-132
علیرضا وفائی نژاد؛ جواد یوسف زاده؛ حسین یوسفی؛ ناصر محمدی ورزنه

7.

تأثیر سطح تاج‌پوشش الدروک و پرند در تولید جریان ساقه‌ای در مناطق خشک

صفحه 133-142
سعید یوسفی؛ سید حمید متین‌خواه؛ فرزاد روحانی؛ محسن نائل

8.

تحلیل تأثیر مقادیر مختلف بارش روزانه بر مقدار رواناب در حوضة آبخیز قره‌سو در استان کرمانشاه

صفحه 143-152
حسین زینی وند

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب