1.

ارزیابی سلسله مراتب ارزش ها و منابع تأثیرگذار بر باورهای داوطلبان ورود به رشته ی تربیت بدنی

صفحه 637-655
اسماعیل شریفیان؛ محمد مصلی نژاد

2.

تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانۀ صنعت ورزش شهر تهران

صفحه 657-672
بابک ضیاء؛ مجتبی ناهید؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور

3.

تحلیل تأثیر عدالت سازمانی بر میزان سرمایۀ اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان

صفحه 673-686
محسن غفرانی

4.

ارزیابی کارایی 64 سالۀ کاروان ورزشی ج. ا. ایران در بازی‌های المپیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

صفحه 687-700
سید محمود زنجیرچی؛ عبدالنبی خطیبی عقدا؛ محمد حسن پیمان فر

5.

نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائۀ الگوی مطلوب

صفحه 701-712
ابراهیم ویسی؛ مظفر یکتایار؛ جمال ادهمی

6.

تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

صفحه 713-729
حامد فرزی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان

7.

تعیین راهبرد‌های مناسب برای ورزش روستایی با تأکید بر ورزش‌های بومی شهرستان کرمانشاه

صفحه 731-749
عبدالحمید پاپ زن؛ حسین آگهی؛ مهنا شاهمرادی

8.

رابطۀ نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی

صفحه 751-764
سید محمد حسین رضوی؛ حسن اسیوند چمعالی؛ محسن منوچهری نژاد

9.

تحلیل عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه بر اساس مدل مزیت رقابتی پورتر

صفحه 765-778
محسن وحدانی؛ مهرداد محرم زاده؛ رضا طلایی

10.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر معنویت سازمانی (مطالعۀ موردی: ادارۀ کل تربیت بدنی استان یزد)

صفحه 779-794
سیدعلی نقوی؛ میرمحمد اسعدی؛ سید حبیب اله میرغفوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب