1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

بررسی کنترل ژنتیکی عملکرد، اجزای عملکرد، زاویه ساقه و برگ پرچم در گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی

صفحه 119-127
راضیه عطاء الهی؛ روح اله عبدالشاهی

3.

مطالعۀ تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD

صفحه 129-138
علی رضا پورمحمد؛ مجید شکرپور؛ عزت اله اسفندیاری

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی جعفری ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

صفحه 139-152
ناصر عالم زاده انصاری؛ نرجس صفائیان؛ موسی موسوی؛ زیبا بیرانوند

5.

استفاده از تجزیه‏ های چندمتغیره در مطالعۀ صفات زراعی و مورفولوژیک جمعیت‏ های اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)

صفحه 153-169
عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ حسین عباسی هولاسو؛ محمد رضا عباسی

6.

اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد،کارایی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد (Sesamum indicum L.)

صفحه 171-183
یاور درگاهی؛ علی اصغری؛ علی رسول زاده؛ خدیجه آقایی فرد؛ مریم احمدیان

7.

ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در برخی ژنوتیپ‌های کنجد

صفحه 185-197
محمد ضابط؛ علی رضا صمدزااه

8.

تجزیۀ ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن با استفاده از روش دی آلل در ژنوتیپ های گندم نان

صفحه 199-212
حسن عبدی؛ محمدرضا بی همتا؛ ابراهیم عزیز اف؛ رجب چوگان

9.

بررسی میزان سازگاری در تلاقی برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت

صفحه 213-225
مهدی فلاح؛ یاور شرفی؛ موسی رسولی؛ علی ایمانی

10.

تولید آمفی پلوئیدهای مصنوعی از تلاقی برخی ارقام گندم‌ نان با آجیلوپس‌تریانسیالیس (.Aegilops triuncialis L)

صفحه 227-240
ندا فتحی؛ قادر میرزاقادری؛ هدیه بدخشان؛ علی اکبر مظفری

11.

ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

صفحه 241-260
موسی رسولی؛ بهروز محمدپرست؛ مهین عینی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-11


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب