1.

اثر تحریم‏ های اقتصادی ایالات متحده و اتحادیة اروپا بر تجارت دوجانبة ایران و شرکای عمدة تجاری آن: کاربرد مدل جاذبه

صفحه 539-562
کریم آذربایجانی؛ سید کمیل طیبی؛ حلیمه صفا درگیری

2.

کاربرد منطق فازی در تعیین ساختار بازار زیربخش‏ های صنعتی ایران

صفحه 563-592
محسن پورعبادالهان کویچ؛ پویان کیانی

3.

آیا تبعیض جنسیتی عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشورهاست؟

صفحه 593-616
تیمور رحمانی؛ سپیده کاوه

4.

برآورد ارزش در معرض خطر با درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان

صفحه 617-638
رسول سجاد؛ مهسا گرجی

5.

عبور نرخ ارز به شاخص قیمت کالاها و تورم در ایران

صفحه 639-658
نورالدین شریفی؛ سید محسن نبوی لاریمی

6.

مدل‌سازی روابط دولت و پیمانکار در شرایط کمبود اعتبارات عمرانی با استفاده از نظریة بازی‌ها (مطالعه موردی: پروژه‌های انرژی)‬‬‬‬‬‬‬‬

صفحه 659-684
لطفعلی عاقلی کهنه شهری؛ حسین صادقی؛ گل جمال نظری قوجق

7.

بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران، دوره‏ زمانی 1363 ـ 1392

صفحه 685-706
محمد حسن فطرس؛ فاطمه شهبازی

8.

بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت‏ استرپ

صفحه 707-732
فیروز فلاحی

9.

پایه تئوریک نظریه‌پردازی‌ها در راستای ریشه‌یابی عملکرد ناموفق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایران

صفحه 733-750
محمود متوسلی؛ هدی زبیری

10.

قیمت‏ گذاری‏ بهینه پارکینگ‏های عمومی (مطالعه موردی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان)

صفحه 751-776
بابک صفاری؛ رضا نصراصفهانی؛ عیسی مردای


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب